Helsesøstre ser lite til midler bevilget til barn og unge

Helsesøstre i Aust-Agder fortviler over at midler bevilget til helsetjenester for barn og unge brukes på helt andre ting.

helsesøster, Arendal

Det skal være tilfelle i blant annet Arendal, der noen skolebarn som tar kontakt med helsesøster, må vente lenge før de får en prat.

– Hvis vi skulle vært oppe på normtallene, måtte vi ha ansatt sju nye helsesøstre, sier styreleder i landsgruppen for helsesøstre i Aust-Agder, Anne Lise Skyttemyr.

Styret i helsesøstergruppa i Aust Agder har nå sett seg nødt til å ta affære.

Bekymret for prioriteringer

De har sendt et brev til kommunepolitikere i Aust-Agder med følgende budskap:

«Vi ser med bekymring på prioriteringer som er gjort med økte statlige overføringer til helsestasjon og skolehelsetjenesten de 3 siste årene.»

Regjeringen har økt satsingen på helsetjenester for barn og ungdom de fire siste årene, og har bevilget store ekstratilskudd til helsestasjoner og skolehelsetjenester.

Ifølge Skyttemyr har helsesøstre i Arendal sett lite til disse midlene.

– I fire år på rad har vi sett at veldig lite av disse midlene går til disse tjenestene, sier hun.

Anne Lise Skyttemyr

Styreleder i landsgruppen for helsesøstre i Aust-Agder, Anne Lise Skyttemyr

Foto: Leif Dalen / NRK

Bevilgningene er såkalte «frie midler». Kommunene kan bruke dem til andre ting, noe Arendal har gjort.

Fram til nå har man av ulike grunner ikke kunnet prioritert helsestasjonen og skolehelsetjenesten, sier kommunalsjef for helse og levekår i Arendal, Torill Skår.

– Ikke som lovet

I år ga staten enda flere penger til dette formålet, men bare til kommuner som har brukt hele den forrige potten til helsetjenester for unge. Dermed blir det ikke noe til Arendal.

Torill Skår

Kommunalsjef for helse og levekår i Arendal kommune, Torill Skår.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Arendal kommune har de siste årene ikke hatt handlingsrom til å prioritere dette, noe som gjør at vi ikke kommer i en posisjon for premiering. De som har mye, får mer, sier Skår.

Helsesøstrene skriver i sitt brev til kommunepolitikerne i Aust-Agder at de ikke taler på vegne av seg selv, men på vegne av unge som sliter med forskjellige ting.

– Det har ikke blitt som det var lovet, at helsesøstre skal være en tilgjengelig tjeneste for barn og ungdom, sier Skyttemyr.