Heimevernet jubler for tilskudd

Mer enn 200 millioner kroner ekstra til Heimevernet, gir mulighet for nytt utstyr og flere øvelser. Det betyr at den nye heimevernstrukturen, som innføres fra nyttår, kan jobbe bedre og mer forutsigbart, sier områdesjef Nils Bernt Rinde.