NRK Meny
Normal

Hasjkurs med gode resultater

Rundt halvparten av ungdommene som deltar på Kristiansand kommunes hasjavvenningskurs klarer å holde seg hasjfrie.

Hasj

I Kristiansand har mange unge lykkes i å stumpe hasjrøyken etter tett oppfølging fra kommunen.

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Anne-Randi Hanssen

Anne-Randi Hanssen er glad for at så mange unge klarer å droppe hasjen, men håper enda flere vil lykkes.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det viser seg at et halvt år – to år etter at de har sluttet at cirka 50 prosent fortsatt er cannabisfri.

Det forteller Anne-Randi Hanssen fra Hasjavvenning Kristiansand.

Vil bli enda bedre

I sju år har kommunen tilbudt både individuelle og gruppebaserte tiltak på avvenningskurs, og nå er det foretatt et oppfølgingsstudie for å finne ut om kursene virker på sikt. Undersøkelsen er gjort blant dem som har deltatt i grupper.

Det er flere faktorer som har betydning for resultatet.

– Mye av det går også på hvilket nettverk de har, skole, jobb, fritidstilbud, økonomi, familie og boforhold – og så har vi evaluert nytten de unge selv ser i ettertid av disse tiltakene, sier Hanssen

– Er dere fornøyd med resultatet?

– Ja, det er vi. I forhold til andre metoder så er det bra, men det er klart at vi alltid ønsker å bli bedre, og det er derfor vi har disse etterundersøkelsene hvor deltakerne kan si hva som ikke var bra og hva som bør justeres.

Behov for mye hjelp

For mange av deltakerne er kurset bare en start. Mange har behov for mye hjelp i etterkant.

– De aller fleste trenger mer oppfølging etter kurset. Det kan være fra av andre kommunale enheter, fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

– Vi følger opp de som slutter med hasj etter at de slutter, og vi følger de tett i den medisinske, psykiske og sosiale fasen, sier Hanssen.

Kristiansand kommune er en foregangskommune i satsingen på hasj- eller cannabisavvenning. Siden 2005 har kommunen tilbudt avvenningskurs for unge, kroniske cannabisbrukere. Etter den spede starten er det i dag stor etterspørsel etter kursene.

I dag kommer mange av henvendelsene fra ungdom som har hørt om kurset via andre ungdommer – eller fra foreldre.

20 prosent har prøvd hasj

I en undersøkelse gjennomført i 2010 kom det frem at ti prosent av av alle tiendeklassinger i Kristiansand hadde prøvd, eller fortsatt brukte hasj. Mens hele 20 prosent av elevene i 2. klasse på videregående skole hadde brukt hasj en eller flere ganger.

– Det kan være ungdom fra alle lag. Cannabisen er tilgjengelig overalt, sier Hanssen.

Nå vil forebyggende arbeid bli høyere prioritert.

– Vi ønsker å komme i kontakt med grupper som er i risikosonen, det vil si ungdommer som enten har prøvd en eller få ganger, vennene rundt og ikke minst foreldrene derees.

– Vi har kortprogram hvor foreldre og ungdom kommer sammen til et opplegg med skole, politi og oss. Dessuten har vi en del bevisstgjøringssamtaler, sier Hanssen.

22. februar arrangeres seminaret " ut av tåka" hvor folk fra hele landet deltar og hvor resultatene fra Kristiansand nok vil bli diskutert.