Hasjavvenning til hele landet

Kristiansand kommune vil spre sitt hasjavvenningskurs til resten av landet. Nå søker de om penger til et forskningsprosjekt.

Hasj

Kristiansand ligger langt fremme når det gjelder tilbud om hasjavvenning til misbrukere.

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

For første gang vil kommunen nå kartlegge langtidsresultatene hos dem som tar kurset.

Ifølge forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus er Kristiansand kommune ledende i landet på hasjavvenning.

John-Kåre Vederhus

Forsker John-Kåre Vederhus sier Kristiansand har utviklet modellen lokalt, og sprer kursene til hele landet.

Foto: Elisabeth Sandve/NRK

– Kristiansand kommune har gjort en kjempejobb når det gjelder hasjavvenning. Både når det gjelder å utvikle modellen her lokalt, men også å spre dette til andre steder i landet, Vederhus.

Fra Sverige

Modellen som Kristiansand bruker kalles HAP, og opplegget kommer egentlig fra Sverige.

Siden 2005 har man operert med hasjavvenningsgrupper med egne gruppeledere.

Til nå har Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg adoptert opplegget, men målet er at flere kommuner skal ta i bruk kursopplegget.

Skal sjekke resultatene

Til nå er det ikke gjort noen systematisk kartlegging av resultatene.

Det skal gjøres nå.

Kursdeltakerne skal sjekkes etter 3 måneder og etter ett år.

På den måten har man et mye bedre grunnlag for å si om kurset virker på sikt, sier Vederhus.

– Vi har foreløpige data som sier at dette er bra og virker, men vi vil ha en større studie for å kunne slå dette fast med større tyngde, sier han.

Kartleggingen av langtidseffekten skal involvere 200 deltakere fra fire kommuner, og prosjektet skal gå over ett til to år.