Hopp til innhold

HA planlegger storstilt treff

Hells Angels planlegger et landsomfattende treff på Norway Rock Festival i Kvinesdal i sommer. Etter at politiet fikk greie på at 150 medlemmer av MC-klubben har tenkt seg på festivalen, har politiet jobbet for at dette ikke skal skje.

Video HA planleger treff på Norway Rock

Politiet og Kvinesdal kommune orienterte tirsdag om det ventede Hells Angels-treffet. Fra venstre: Politimester på Agder, Kirsten Lindeberg, ordfører Odd Omland i Kvinesdal, Leif Vagle, som leder agderpolitiets innsats mot organisert kriminalitet og lensmann Jan Magne Olsen i Kvinesdal.

Dette kom frem på en pressekonferanse i regi av politiet og Kvinesdal kommune i Kvinesdal tirsdag.

150 medlemmer

Ordfører Odd Omland i Kvinesdal fortalte på pressekonferansen at kommunen ble orientert om det landsomfattende treffet av politiet tidligere i år.

Dette skal være bakgrunnen for at ordføreren tidligere har signalisert at kommunen vil gjøre alt den kan for å hindre at kriminelle MC-klubber får fotfeste i kommunen.

Etter det politiet erfarer har 150 HA-medlemmer tenkt seg på festivalen. Politiet har klare retningslinjer på at MC-klubbene Hells Angels, Bandidos og Outlaws skal bekjempes.

– Med utgangspunkt i dét så la vi en strategi. Vi kontaktet kommunen umiddelbart og orienterte om de opplysningene vi hadde, sier politioverbetjent Leif Vagle, som leder politiets innsats mot organisert kriminalitet på Agder.

Tror ikke treff blir noe av

Politiet har i samarbeid med kommunen nå satt i gang et samarbeid for å forhindre treffet, og politiet tror det skal lykkes å hindre en større HA-ansamling på festivalen.

– Vi tror Hells Angels kommer til å avlyse, sier Vagle, og begrunner dette med at han tror MC-klubben vil unngå den negative publisiteten et eventuelt treff vil medføre.

Men politiet vil holde beredskapen i hevd, og vil jobbe for at ingen med Hells Angels-emblem kommer på festivalen.

Frykter ekspansjon

Dersom det skulle bli et landsomfattende Hells Angels-treff på festivalen i sommer, er politiet redd det kan utvikle seg til å bli et årlig treff. Det fryktes også at medlemmer fra andre land vil komme på festivalen i sommer.

– Vi ønsker ikke å krisemaksimere, men samfunnet må se at disse klubbene ekspanderer, og har ekspandert på Agder de siste 2 årene. Hvis de fikk gjennomføre sitt norgestreff her med suksess, så vil det kanskje være aktuelt for dem å komme igjen neste år, og dermed få etablert seg på Norway Rock, sier Vagle.

Vil tillate HA-medlemmer

Festivalen har uttalt at de ikke vil nekte MC-medlemmer med emblem, som viser tilhørighet til MC-klubben, å slippe inn på festivalen.

– Vi synes det er veldig uheldig at de ikke har tatt standpunkt i forhold til dette. Vi håper de får inn i sitt ordensreglement at de ikke slipper inn noen som tilkjennegir at de sympatiserer med disse klubbene, sier Vagle.

Vil halvere sponsormidler

Kvinesdal kommune er sponsor til festivalen. Kvinesdal kommune gir Norway Rock Festival 500 000 kroner i støtte, men kommunen vurderer å holde halvparten tilbake hvis festivalen ikke nekter MC-medlemmer med emblem å komme inn.

– Vi hadde ønsket at de fikk inn i sitt reglement at disse klubbene ikke har adgang på festivalen. Vi vil gjennom dialog forhåpentligvis kunne finne løsningen på dette. Det skal formannskapet og politiet gjøre sammen med Norway Rock, sier ordfører Odd Omland i Kvinesdal.

Ordføreren understreker at det er kun kriminelle MC-klubber han vil nekte adgang.

– Norway Rock har vært en berikelse for Kvinesdal kommune. Vi har alltid hatt god dialog og har det fremdeles, sier Omland.

Politiet vil nå ha et nytt møte med Norway Rock-ledelsen om situasjonen.