Godt mottatt i flere kommuner

Den planlagte nye motorveien på E18 gjennom Aust-Agder kommer mer eller mindre til å følge dagens veitrasè. Det foreslår Nye Veier. Veivalget ble godt mottatt av flere av ordførerne i de berørte kommunene

Den planlagte nye motorveien på E18 gjennom Aust-Agder kommer mer eller mindre til å følge dagens veitrasè. Det foreslår Nye Veier. Veivalget ble godt mottatt av flere av ordførerne i de berørte kommunene