Gir narkotika til narkomane

Fylkeslegen nøler med gripe inn mot lege som gir narkomane narkotika, i strid med reglene.

Dagfinn Haarr

Lege Dagfinn Haarr

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fastlege Dagfinn Haarr i Kristiansand utfordrer helsemyndighetenes regler for behandling av narkomane.

Haarr mener han har reddet livet til mange av sine sprøytenarkomane pasienter ved å gi dem medisinsk narkotika, selv om reglene sier at han ikke skal gjøre dette.

Nå har han fått anerkjennelse ved at legeforeningens tidsskift har trykket resultatene av hans behandling og forskning de siste ni årene.

Gir narkotika

Dagfinn Haarr har en pasientgruppe mange andre leger kvier seg for å ta inn. Sprøytenarkomane er ingen økonomisk lukurativ gruppe, de kan være vanskelige og har sammensatte helseproblemer. En tredel av Haarrs pasienter går på heroin. For kristiansandslegen er det imidlertid viktig å gi oss disse best mulig helse og i mange tilfeller, muligheten til i det hele tatt å leve videre. Derfor bryter han reglene og gir dem narkotika, på veien mot et mer stabilt liv, enten som helt rusfrie - eller med et kontrollert inntak.

Lavere dødelighet

I dag er det bare spesialister i sykehusopplegg som kan gi det som kalles LAR, legemiddelassistert rehabilitering, metadon og annen medisinsk narkotika. I ni år har imidlertid Dagfinn Haarr gjort det samme på 146 narkomane. De har hatt lavere dødelighet enn andre heroinavhengige, brukt mindre ulolvlig narkotika og i flere tifeller fått fått bedre økonomi og boforhold. Det viser undersøkelsen som Haarrdenne uken fikk offentliggjort i tidskriftet til legeforeningen.

Har ikke grepet inn

Assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen

Fungerende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen

Foto: Lars Eie / NRK

Det er fylkeslegene som har tilsyn med at leger følger regler og lover. Og fungerende fylekslege i vest-Agder Toril Hagerup-Jenssen kjenner Dagfinn Haarr fra flere klager som er kommet på ham tidligere.

Fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen har ikke funnet grunn til å gripe inn mot Haarr før, og også er i tvil om det bør gjøres nå. For hans resultater, rettferdiggjør på mange måter regelbruddene.

Dr. Haarr står for sine egne regelbrudd, men vil ikke nødvendigvis at alle andre fastleger gjør det samme. Og den omstridte legen selv frykter ikke reaksjonene av sin effentliggjøring av egne reglebrudd.