Gambling-dømtes slektning frikjent for hvitvasking og heleri

Slektningen sto tiltalt for å ha hjulpet to gambling-dømte menn med å overføre millionbeløp via konto i Sveits. Men retten mente bevisene ikke holdt.

Gambling politiet tvedestrand

Verdier for nesten 100 millioner kroner ble beslaglagt, og ifølge FBI startet mennene opp gamblingvirksomheten sin etter den amerikanske superbowlfinalen i 1995.

To menn ble dømt for ulovlig gambling i USA i 2015. De erkjente også å ha planlagt og organisert den ulovlige gamblingen, samt pengeinnkreving med hjelp av vold og trusler.

De to brødrene på 47 år og 44 år, er fra Tvedestrand, men utvandret til USA i 1990.

Påtalemyndigheten mener et familiemedlem brukte sin sveitsiske konto som deponi for pengene fra den ulovlige gamblingen.

Under rettssaken argumenterte politiet for at tvedestrandsmannen lagde fiktive kontrakter og fakturaer fra sitt eget norskregistrerte firma, og disse fremsto som betaling for konsulenttjenester.

For svake bevis

Likevel mener retten det er for dårlig bevist at pengene stammer fra ulovlig virksomhet:

«...enhver rimelig tvil om faktiske forhold av betydning for bedømmelsen skal komme tiltalte tilgode.»

Retten mener påtalemyndigheten i for stor grad har basert saken på tilståelsene til brødrene da saken deres gikk i USA. De risikerte 20 års fengsel, og fikk en mildere straff ved å tilstå. De ble dømt til henholdsvis 22 og 18 måneder.

Dommene er såkalte «Plea Agreements», og kun basert på brødrenes tilståelser. Aust-Agder tingrett mener dette alene ikke kan danne grunnlaget for bevis mot slektningen.

Tviler på forklaring

Forretningsmannen har selv forklart at pengene som strømmet gjennom hans konto i Sveits og videre til nevøene, stammer fra lovlig gambling i Peru.

Retten finner etter en samlet bevisvurdering at det foreligger holdepunkter for at beløpene er utbytte av straffbare forhold, men at det foreligger en rimelig og fornuftig tvil som må komme tiltalte til gode.

Påfallende med falske faktura

Retten mener det er påfallende med de falske kontraktene og fakturaene, men mener tvilen må komme tiltalte tilgode. Mannen har forklart at han lagde dem for å tilfredsstille den sveitsiske bankens dokumentasjonskrav.

Ifølge FBI startet mennene opp gamblingvirksomheten sin etter den amerikanske superbowlfinalen i 1995. Brødrene hadde allerede på denne tiden blitt etterforsket for ulovlig gambling.

Ifølge tiltalen mot slektningen, startet hvitvaskingshandlingene for hans del i 2006, til kontien i Sveits ble avsluttet i 2012.