Vil bort fra likeverdige sykehus

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder vil ha ett hovedsykehus sentralt på Sørlandet i framtida, mens Arendal og Flekkefjord må gi fra seg viktige funksjoner. –Svekket beredskap for innbyggerne i øst og vest, frykter kritikerne.

Kristian Hagestad

Det bør være ett hovedsykehus på Sørlandet i framtida, men Arendal og Flekkefjord bør ikke legges ned, mener Fylkeslegen i Vest-Agder.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

I høringsuttalelsen til "Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus", foreslår han på vegne av Fylkesmannen, ett hovedsykehus sentralt i Agder, nær E18 og E39. Men i uttalelsen skal ikke sykehusene i Arendal og Flekkefjord legges ned.

Vil legge ned føden i øst og vest

Hagestad sier det ikke lenger er mulig å opprette målet om likeverdighet mellom de tre sykehusene på Agder.

Han mener derfor viktige funksjoner som fødeavdelinger og dagens akuttberedskap, må flyttes til det sentrale sykehuset.

– Det gir en dårlig ressursutnyttelse og det er svært kostbart å ha parallelle vaktteam på to sykehus som ligger så nært hverandre som Arendal og Kristiansand.

–Å ha doble tilbud på natt og helg koster svært mye, og kunne i stedet gitt bedre tilbud på dagtid ved å vektlegge ett hovedsykehus for beredskapen.

Dermed må fødeavdelingene flyttes til det sentrale sykehuset, mener han.

Men Hagestad vil fortsatt ha en begrenset akuttberedskap i Arendal og Flekkefjord.

Sørlandet sykehus inngang på avstand

Fylkeslegen mener det framtidige hovedsykehuset må ligge sentralt i landsdelen, nært E18 og E39.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Må ligge sentralt

I høringsuttalelsen fra Fylkesmannen fremgår det klart at hovedsykehuset må ligge sentralt i landsdelen, nært E18 og E39.

–Sentralt, betyr det i praksis Kristiansand ?

– Nei, det betyr vel et sted mellom Kristiansand og Lillesand. Da er en like langt fra yttergrensene i Agder, både mot øst og vest, sier Hagestad.

Les også: – Sørlandets hovedsykehus må ligge i Kristiansand


Kritisk til kun ett sykehus

Samtidig er Fylkesmannen kritisk til å legge ned Arendal og Flekkefjord, og erstatte disse med kun ett sykehus. De begrunnes med flere forhold.

– Veinettet er i 2030 er fortsatt for dårlig til at en kan klare seg med ett sykehus og beredskapsmessig blir det for tynt i så tett befolkede områder.

Hagestad sier motorveistandarden både øst Aust-Agder og vest i Vest-Agder gjør at dette ikke blir forsvarlig.

– Planer om økt bruk av midtdelere fremover vil samtidig gjøre dette mer komplisert for ambulanse-trafikken.

Frykter ambulansefødsler

Tidligere flekkefjordsordfører, Sigmund Kroslid, som nå leder aksjonskomiteen «Bevar Flekkefjord sykehus»er litt skeptisk til fylkesmannens høringsuttalelse.

Sigmund Kroslid

Tidligere flekkefjordsordfører, Sigmund Kroslid, som nå leder aksjonskomiteen «Bevar Flekkefjord sykehus» frykter flere ambulansefødsler.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Jeg er glad for at Fylkesmannen ikke konkluderer med bare ett sykehus på Agder. Men det som forundrer meg er at de vil legge ned fødeavdelingene.

–Det må være lov å spørre hvor mange ambulansefødsler vi skal ha vest i Agder. Dette vil jeg ta opp med fylkesmannen, sier Kroslid.

Han mener fylkesmannen bør tenke beredskap og mener myndigheten også er ansvarlig for beredskapen i fylket.

–Blir det flere ambulansefødsler fordi fødeavdelingen i Flekkefjord og Arendal legges ned, så er beredskapen klart er svekket.

Les også: 900 ville ha siste nytt om sykehuset

– Vil gi økt utrygghet

Også leder av «Sykehuset i våre hjerter» i Arendal, Sigurd Ledaal er kritisk til

Sigurd Ledaal

Leder av «Sykehuset i våre hjerter» i Arendal, Sigurd Ledaal, tror forslaget vil gi økt utrygghet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

høringsuttalelsen fra Fylkesmannen. Han tror fjerning av viktige akuttfunksjoner i Arendal og Flekkefjord, vil gi vil gi økt utrygghet for innbyggerne i ytterkantene av Agder.

– Det sier seg selv at nå avstanden øker til sykehuset, tar det lengre tid å komme seg dit, og det gir økt utrygghet, mener han.

Ledaal tror en svekkelse av akuttfunksjoner og fødetilbud, også vil ramme spisskompetansen man har i Arendal, bl.a. på hjertesenteret.