Fullt skiltkaos ved ny skole

Det er skiltkaos ved nye Stuenes skole i Arendal, og utbygger har nå fått beskjed om å rydde opp.

Skilting Stuenes skole Arendal

Det meste er feil i skiltinga på nye Stuenes skole, mener Statens vegvesen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ulovlig og mangelfull skilting er et problem ved en rekke byggeprosjekt, mener Statens vegvesen og parkeringsetaten.

Gamle Stuenes skole på Saltrød i Arendal blir nå revet til fordel for nytt skolebygg, men det er allerede satt opp en rekke skilter ved skoleplassen, parkeringsområdene og busstoppene. Mye av dette er i strid med reglene som gjelder, mener Statens vegvesen.

Blir kaotisk

–Målet med skiltinga er at det skal være enkelt og tydelig for trafikantene når de skal orientere seg, men skiltinga på Stuenes kan lett forvirre, sier Wenche Klungland ved Plan og forvaltning, Statens vegvesen i Aust-Agder.

Wenche Klungland

For mange skilter og for mye informasjon på hvert skilt kan skapte forvirring hos trafikantene, mener Wenche Klungland i Statens vegvesen.

Foto: Inger Sigridnes / Statens Vegvsesen

Det dreier seg om feil bruk av skilt, for mye tekst på disse, og unødvendig mye skilting, mener Statens vegvesen.

I et brev til utbygger Asplan Viak listes det opp en rekke brudd på skiltforskriftene og mangel på godkjennelse.

Utbygger er foreløpig bedt om å blende av skiltene som er feil, men da NRK besøkte området torsdag, var ingenting dekket til.

Skilt ved Stuenes skole Arendal

Dette skiltet har for mye informasjon, og er ikke godkjent av trafikkmyndighetene.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Offentlige skilt på private områder

Et annet problem ifølge Statens vegvesen er at det er brukt offentlige, blå veiskilt for å merke inne på private områder.

–Det er satt opp blå overvåkningskilt inne på skoleplassen, skilt som egentlig skal brukes ved videoovervåkning i trafikken. Men her dreier det seg om en ren kameraovervåkning av skoleområdet, og da blir det feil, sier Klungland.

Det var parkeringsetaten i Arendal kommune som varslet veimyndighetene om skiltene ved skolen, og usikkerhet om hvorvidt de kunne bøtelegge folk, med utgangspunkt i det som står på skiltene.

Skilt ved Stuenes skole, Arendal

Et blått veiskilt for videoovervåkning av trafikk er brukt inne på skoleplassen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Asplan Viak henviser til Veidekke, som henviser til byggherre Arendal Eiendom.

Eiendomssjef Øystein Sandvik sier til NRK at han ikke kjenner til saken.

– Dette må vi undersøke nærmere, og komme tilbake til, sier Sandvik i en kjapp kommentar.

Les også:

Komplisert regelverk

Parkeringsansvarlig Turid Kindt Pedersen i Arendal kommune, bekrefter at det er mye forvirring rundt oppsetning av skilter.

Turid Kindt Pedersen

Det er et vanskelig regelverk rundt skilting, sier parkeringsansvarlig Turid Kindt Pedersen i Arendal kommune.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det er et komplisert regelverk, og vi er selv i gang med å se på skiltingen i deler av sentrum, sier hun.

Også Statens vegvesen innrømmer at regelverket er vanskelig, men ber utbyggere om å ta kontakt for å få informasjon og nødvendige skiltvedtak, før de settes opp.