Full forvirring om hvem som har ansvaret for gruvene

Naboer har i mange år bedt om bedre sikring rundt de gamle gruvene i Arendal. Fortsatt krangles det om hvem som har ansvaret.

steinsåsgruvene

Steinsåsgruvene er en del av det gamle Arendalsfeltet med jernmalm.

Foto: Andreas Hogstad

Ingen har oversikt over det enorme nettverket av gruver og sjakter som ligger på Steinsåsen, nær sentrum av Arendal.

Noen er fylt med søppel. Andre er fulle av vann.

Gruvene var en del av Arendalsfeltet som ble åpnet på 1500-tallet. Her ble jernmalm hentet ut fra fjellet. I 1976 ble all gruvedrift avsluttet.

I dag er området rasutsatt, forsøplet og forlatt.

I forrige uke ble en død mann hentet opp fra gruvene. Politiet har nå bekreftet at det var savnede Ørjan Solum. Den endelige dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Steinsåsgruvene
Foto: Mats Simon Oland

– Må få oversikt

– Vi må få oversikt over gruvene, sier bystyrepolitiker Vanja Grut (Ap) fra Arendal.

Sikring av gruvene vil forebygge ulykker og hindre forsøpling, mener hun.

– Vi vet ikke om det ligger kjemikalier der nede som forurenser grunnen.

Vanja Grut

Vanja Grut mener det er viktig å få oversikt over gruvene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Usikker på hvem som har ansvaret

Allerede på nyåret startet kommunen en prosess for å sikre gruvene.

Men det usikkert hvem som har ansvaret.

Arendal Eiendom mener det er Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) som skal ta regningen.

– Det siste året har vi forsøkt å få avklart hvem som har ansvar. Vi har tilbudt oss å gjøre jobben mot at vi får tilbakebetalt kostnadene, sier Per Johnsen i Arendal Eiendom.

DMF har flere ganger tidligere betalt for sikring av gruvene.

Johnsen mener det viser at de har ansvaret.

Men også kommunen har gjort tiltak rundt gruvene opp igjennom årene.

Begge har utført arbeid når de mener det har vært akutt fare for liv og helse.

Steinsåsgruvene

Gruvene har vært ute av drift siden 1976,

Foto: Mats Simon Oland

– I de fleste tilfeller grunneiers ansvar

NRK har spurt DMF om det er kommunen eller staten som har ansvaret for gruvene.

De har ikke svart direkte på spørsmålet.

De skriver at det i utgangspunktet er driver av gruven som må sikre området når driften er over.

Hvis det ikke lenger er en driver, er det i de fleste tilfeller grunneier som har ansvaret.

Og det er Arendal kommune.

Men regelverket er uklart. Det gjøres derfor en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

4. juni skal kommunen og DMF møtes for å prøve å avklare hvem som har ansvaret.

nabo gruver steinsås

Odd Peersen har lenge fryktet at det kunne skje en ulykke i gruvene. Han har selv bekostet gjerdet som skiller hagen fra den dype gruvesjakten.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har fryktet ulykke lenge

Imens venter naboene i usikkerhet. De har ønsket sikring av gruvene i mange år.

– Jeg har tenkt at før eller siden så skjer det en ulykke med barn her. Frykten har alltid vært der, sier Odd Peersen.

Han har tatt grep for å sikre seg selv og sine mot den gamle sjakten like utenfor huset.

– Flere av gjerdestolpene var brukket. Jeg har selv bekostet graving og støping så det skal bli ordentlig.