Frykter verving av muslimsk ungdom

Mange kvinner med minoritetsbakgrunn lever i frykt for at barna deres skal radikaliseres. I Kristiansand møtes somaliske kvinner for å snakke om frykten.

Mange kvinner med minoritetsbakgrunn lever i konstant frykt for at barna deres skal radikaliseres. I en kvinneforening i Kristiansand er redselen redusert etter at de begynte å snakke sammen om frykten.

– Vi er muslimer. Vi er mødre. Vi hører om barn som reiser fra Norge og Europa for å være med i ekstreme organisasjoner. Det bekymrer oss, sier Maryan Abukar.

Hun er en av de somaliske kvinnene som jevnlig møtes for å snakke sammen.

Sann historie gjorde inntrykk

Det begynte med at kvinnene deltok på et foredrag med en ansatt i Homeland Security som jobber for å hindre terrorangrep i USA. Han viste filmer og fortalte om ungdommer som hadde blitt med i ekstremistiske organisasjoner.

Historien om hvordan to somaliske jenter fra USA endte opp som selvmordsbombere, gjorde spesielt sterkt inntrykk.

– Foreldrene til disse jentene var helt vanlige foreldre. Barna var som andre barn. De gikk på skole og tok utdannelse. Plutselig forandret de seg, sier Abukar.

Foredraget gjorde at kvinnene skjønte at slike ting faktisk kan skje med helt vanlige barn. En tanke som før hadde vært helt fjern, var slett ikke så fjern lenger.

– Vi tenker at dette kan skje våre barn. Det bekymrer oss.

Maryan Abukar

Maryan Abukar (t.v) snakker åpent om frykten hun og andre muslimske foreldre kjenner på.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Vil beskytte barna våre

Maryan Abukar forteller at fra den dagen de hørte denne historien, begynte de å følge bedre med på nyhetene. Nå møtes de jevnlig for å snakke blant annet om dette temaet.

– Vi prøver å finne ut hva vi kan gjøre. Vi ønsker å beskytte barna våre og forhindre at de blir med i slike grupper.

Ifølge PST har minst 50 nordmenn reist til Midtøsten for å kjempe med ekstreme islamister.

Ble livredd da sønnens pass var borte

En av kvinnene, Kasha Haasn har selv kjent frykten på kroppen. Hun ble livredd da hun ikke kunne finne sønnens pass.

Etter hvert viste det seg at sønnen hadde tatt med seg passet fordi han trengte det til å søke om stipend til videre studier.

I dag ler kvinnene av historien, men der og da var frykten stor.

Mer åpenhet

Politiker Abdullahi Mohamed Alason har motivert kvinnene til å våge å snakke sammen om frykten for radikalisering.

Abdullahi Mohamed Alason

Politiker Abdullahi Mohamed Alason tror det er viktig at muslimske kvinner engasjerer seg i saken.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK
Kari Henriksen og somalisk kvinne

Politiker og medlem i justiskomiteen Kari Henriksen, synes det er flott at de somaliske kvinnene møtes for å snakke om vanskelige ting.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det er viktig å gi ros til kvinnene som viser vilje og styrke til å være med på å ta del i endringene som må til. Historien har gang på gang vist at når kvinnene kommer på banen, blir det endringer.

Alason har selv sett hvordan det somaliske miljøet i byen har endret seg de siste årene. Etter at politiet holdt et informasjonsmøte, snakker somaliere mer om vanskelige tema. Temaene som ble tatt opp var pedofili, mobbing og rekruttering til ekstreme organisasjoner.

– Dette har vært vanskelige ting å snakke om. Bare for to år siden snakket vi ikke om terrorisme og ekstremisme. Etter møtet med politiet, snakker somaliere om disse tingene, sier Alason.

Han tror åpenhet er viktig for å forebygge.

– Jo mer åpenhet vi får, jo bedre verktøy får vi til å forebygge. Da er det mindre sjanse for at våre sønner og døtre blir rekruttert til slike organisasjoner.

Mange frustrerte ungdommer

Alason har møtt mange frustrerte ungdommer fra minoritetsgrupper.

– De finner ikke sin plass i det norske samfunnet fordi de tilhører en minoritet. De finner heller ikke sin plass i minoritetsgruppen fordi de føler seg for norske. Da blir de frustrerte. Vi må skape plass for våre ungdommer, sier Alason.

Politiker og medlem i justiskomiteen Kari Henriksen, roser kvinnene for deres engasjement.

– De møtes og prøver å finne løsninger. Det har de gjort i flere saker. Det synes jeg er flott.

Hun tror det er viktig at de som har norsk identitet og ikke er muslimer, forstår at dette er noe som bekymrer foreldregenerasjonen i muslimske miljøer.

– Vi må bistå dem i å få en arena der denne bekymringen kan adresseres. Hvis vi ikke klarer det i fellesskap, så klarer vi ikke å imøtekomme den store trusselen som denne rekrutteringen faktisk er for Norge. Dette er en bekymring som hele Norge må ta fatt i.