NRK Meny
Normal

Han forventer flere arbeidsledige etter nyttår

Det er nå 4595 registrerte arbeidsledige personer på Agder. Det er en økning i antallet ledige i Vest-Agder og en nedgang i Aust-Agder sammenlignet med for ett år siden.

Per Lund

Per Lund i NAV tror arbeidsledigheten vil stige ytterligere etter nyttår.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Det er nå 2684 arbeidsledige i Vest-Agder og dette utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

1083 av disse er kvinner og 1601 er menn, viser tall fra NAV.

Sammenlignet med for ett år siden har det vært en økning i ledigheten på 9 prosent i Vest-Agder.

Omregnet i personer betyr det 220 flere arbeidsledige i fylket nå enn på samme tid i 2013.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund sier NAV forventer en ytterligere økning i arbeidsledigheten etter nyttår.

– Ledigheten er høyest i de bransjene som sysselsetter menn, sier Lund i en pressemelding.

Flest ledige i Kristiansand

I Vest-Agder er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand med 3,5 prosent arbeidsledighet.

Så følger Songdalen med 3,4 prosent og Vennesla med 3,0 prosent ledighet.

Lavest ledighet i desember 2014 finner vi i Sirdal med kun 0,5 prosent ledighet. Så kommer Hægebostad med 0,8 prosent og Farsund med 1,5 prosent ledighet.

3,3 prosent arbeidsledige i Aust-Agder

Det er 1911 registrerte arbeidsledige i Aust-Agder og dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

1153 er menn og 758 er kvinner.

Det er totalt 146 færre arbeidsledige i Aust-Agder nå enn for ett år siden.

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen som har flest arbeidsledige.

403 personer er registrert arbeidsledige innenfor denne bransjen i Aust-Agder og det er 97 flere enn i november.

Deretter følger industriarbeid (259) og butikk- og salgsarbeid (256).

Færre ledige stillinger

I Aust-Agder er antallet ledige stillinger redusert med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens det på landsbasis er en økning i tilgangen på nye stillinger med 2 prosent.

– Aktiv bruk av arbeidsrettede tiltak i høst har bidratt til å kvalifisere arbeidssøkere til ledige stillinger, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, i en pressemelding.

Iveland kommune har lavest ledighet i fylket med 1,1 prosent. Deretter følger Valle med 1,6 prosent og Bykle med 2,0 prosent.

Froland har høyest ledighet i fylket med 4,8 prosent og deretter følger Arendal med 3,8 prosent.