Nå er hver tredje arbeidsledig på Agder utlending

1700 utenlandske statsborgere er arbeidsledige på Agder. Det er mer enn hver tredje arbeidsledig, og andelen utlendinger bare øker.

nav

Mer enn hver tredje arbeidsledig på Agder er utenlandske statsborgere. Og andelen arbeidsledige utlendinger bare øker.

Foto: SCANPIX

Per Lund

Hvis vi tenker at innvandringa skal øke, så må vi gjøre noe med disse tallene, sier NAV-direktør i Vest-Agder, Per Lund.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Hvis vi tenker at innvandringa skal øke, så må vi gjøre noe med disse tallene, sier NAV-direktør i Vest-Agder, Per Lund.

Det er i dag rundt 1700 arbeidsledige utlendinger på Agder. Det er 170 flere enn på samme tid i fjor.

Etter en tid med stor etterspørsel av arbeidskraft, er det nå mange utlendinger som går på dagpenger og andre ytelser.

I Vest-Agder er 36 prosent av de 2800 arbeidsledige utlendinger. En andel som har økt med fire prosent fra i fjor.

Mange havner på dagpenger

Halvparten av de ledige i Vest-Agder går på dagpenger, mens resten mottar andre stønader, sier Lund.

– Dette er rettigheter de opparbeider seg i forhold til lover og EØS-avtaler. Det er fort å stigmatisere denne gruppa, men de har krav på den samme hjelpa som oss nordmenn har når de mister jobben.

Lund mener man må huske på at den utenlandske arbeidskraften er mye av grunnen til velferdsøkninga i Norge.

– Nå er vi i en periode med noe mindre arbeid, men dette vil svinge, sier Lund.

– Hva tenker du om at andelen av arbeidsledige utlendinger har økt?

Vi følger denne gruppa tett, og er oppmerksomme på at de ikke bør bli langtidsledige, sier Lund.

Vil heller gå på norsk stønad

Hilde Høynes

For mange utgjør dagpenger større summer enn en jobb i sitt eget hjemland, sier NAV-direktør i Aust-Agder, Hilde Høynes.

Foto: NRK

I Aust-Agder er 30 prosent av de arbeidsledige utenlandske statsborgere. Ved utgangen av februar var det 660 arbeidsledige utlendinger i fylket.

– Etterspørselen etter arbeidskraft har gått ned, og for mange utgjør dagpenger større summer enn en jobb i sitt eget hjemland, sier NAV-direktør i Aust-Agder, Hilde Høynes.

Hun sier dette gjør at mange ikke drar tilbake til sitt eget land, men heller mottar dagpenger eller andre stønader i Norge, siden dette er mer lønnsomt.

I Aust-Agder har NAV blant annet forsøkt å få arbeidsledige polakker til å finne seg jobber i Polen. Høynes har ikke tall på om noen faktisk har fått arbeid i hjemlandet.

Truer med å stanse dagpengene

Aust-Agder sliter med en av de høyeste ledigheten i landet, og Høynes sier det kan få konsekvenser dersom ikke arbeidstaker er villig til å ta jobb i andre fylker.

– Dersom ikke arbeidssøker er villig til å ta jobb andre steder, kan vi stoppe dagpengene.

Hvor reell er denne trusselen?

– Den er reell, sier Høynes.

– Mange er lite mobile

NAV -direktør i Vest-Agder, Per Lund, sier mange arbeidsinnvandrere ikke er så lette å flytte på.

– I utgangspunktet tror man det er lett å få dem til å bli mobile, men de mangler kontaktnett. I tillegg er språk et hinder for mange.

Lund sier mange også mangler fagbrev, og at det derfor kan være vanskelig å finne ny jobb når tidene på arbeidsmarkedet blir trangere.