Skilt og blinkende røde lys er ikke nok til å stoppe bilistene

Mange bilister har ingen respekt for varsling om omkjøring i forbindelse med ulykker. Det sier en veiekspert som nå vil ha flere bommer langs veiene.

Varsellys E18

Slike skilt med blinkende røde lys, er siste advarsel om at bilistene må stoppe. Det er det slett ikke alle som gjør.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Administrerende direktør i Agder OPS Vegselskap, Jan Walle, er fortvilet over bilister som ikke respekterer skilt og lys som varsler om at en vei er stengt.

– Skilt er til for at bilistene skal følge dem, men det gjør de dessverre ikke sier han.

– Gjelder flertallet

Han snakker om varsling langs motorveier som kommer opp når vegtrafikksentralen velger å stenge en vei, ved for eksempel en ulykke. Først blir bilistene møtt av et skilt som informerer om at veien er stengt og at de må ta inn på en omkjøringsvei. Noe senere kommer nok et skilt med samme informasjon.

Tredje varsling er blinkende røde lys som skal gjøre bilistene ekstra oppmerksomme på at de ikke kan kjøre videre.

Ifølge Walle er dette ikke nok til å få bilistene til å reagere.

– Vi ser dessverre at flertallet ikke respektere varslene og bare fortsetter rett fram på motorveien, sier han.

– Flertallet?

– Ja, så absolutt. Er det én bilist som ikke bryr seg om skiltingen og kjører videre, ser vi ofte at andre følger etter.

– Kan dette skyldes at skiltingen er for dårlig eller vanskelig å forstå?

– Nei, det tror jeg ikke. Dette er standarder som Statens vegvesen har innført på motorveier i Norge og ikke noe spesielt for Sørlandet, sier han.

Jan Walle

Administrerende direktør i Agder OPS Vegselskap, Jan Walle, har sett seg lei på bilister som ikke gjør som skiltene gir beskjed om.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Lett å gjøre som andre

Bilist Tor Erik Homme har kommet opp i situasjoner der det har stått skilt om omkjøring. Han sier at han da har gjort det som har stått på skiltet.

– Hvis du hadde sett at bilen foran deg bare hadde fortsatt rett fram, hva hadde du gjort da?

– Da hadde nok jeg vurdert å gjøre det samme.

Det forklarer han med at vi har lett for å gjøre som andre. Dessuten synes han at skilting langs veien ikke alltid er like lett å oppfatte i forbifarten.

Homme

Tor Erik Homme sier at han ikke har vært i en situasjon der bilen foran ikke har fulgt skiltene og bare kjørt videre. Men om det hadde skjedd, tror han det er sannsynlig at han ville gjort det samme.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Ønsker permanente bommer

Walle i Agder OPS Vegselskap mener uansett at dette ikke kan fortsette, da det fører til farlige situasjoner. Han sier at bilister som tross varsling fortsetter rett fram, risikerer både eget og andres liv.

Selv tror han løsningen ligger i bommer tilsvarende dem som i dag er satt opp ved mange tunneler. Han ønsker flere slike satt opp langs motorveiene.

– Det virker som om den eneste måten å få respekt for at noe har skjedd på veien, er en fysisk stengt vei, sier han.

E6-tunnelen Øyer stengt

Walle mener bommer som i dag er å finne ved tunneler, er det som må til for å stanse bilistene.

Foto: Even Lusæter / NRK