Normal

Ansetter psykologer i den videregående skolen

De to fylkeskommunene på Sørlandet skal ansette egne psykologer i PP-tjenesten. Hensikten er å hjelpe elever som sliter med psykososiale problemer.

barnevern bodø

Sørlandet ansetter psykologer i den videregående skolen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

I Vest-Agder fylkeskommune har de nettopp ansatt to psykologer, og nå vil også Aust-Agder Fylkeskommune ansette en psykolog.

Skal hindre dropout

Leder for PP-tjenesten i Aust-Agder, Camilla Werner forteller at det kan være vanskelig å skille psykiske lidelser fra lærevansker, og i mange tilfeller henger disse problemene sammen.

– De siste årene har vi sett at det er psykiske vansker og lidelser som er hovedproblemet for mange elever.

Camilla Werner

Leder for PP-tjenesten i Aust-Agder, Camilla Werner mener ansettelse av psykolog vil styrke tilbudet til unge som sliter i den videregående skolen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Werner forteller at de nå vil styrke kompetansen på dette området ved å ansette psykologer, og dermed kunne arbeide mer systematisk for å hjelpe skolene på et komplisert område.

– Målet er å hjelpe elever som sliter med psykososiale problemer og unngå dropout, sier Werner.

– For mye press

En undersøkelse i Akershus viser at nesten hver fjerde elev som sluttet i den videregående skolen, hadde en psykisk sykdom eller psykososiale problemer.

Madelen Tellefsen på Sam Eyde videregående skole kjenner seg godt igjen. Hun har slitt psykisk i perioder.

Marcus Alexander Tjomsaas

Det er blitt krevende å være ung, sier elev Marcus Alexander Tjomsaas.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg skjønner det godt, og har selv vurdert å slutte fordi det er vanskelig, sier hun.

En annen elev ved skolen, Marcus Alexander Tjomsaas, synes unge utsettes for mye press. Han forstår at mange av hans jevnaldrende sliter i hverdagen.

– Det er ganske krevende å være ung i dag. For man har mye ansvar og må leve opp til forventninger som ligger der fra foreldre, venner og familie.

Vest-Agder fylkeskommune har i løpet av våren ansatt to psykologer i teamet til PP-tjenesten. Leder Svein-Erik Birkeland forteller at de nå er i gang med å kartlegge behovene ved hver enkelt skole.