Fjerner alle lysene i tunnelen

Statens vegvesen arbeider nå med å skaffe nytt lysanlegg som kan erstatte armaturene som falt ned i Haumyrheitunnelen på E18 i Kristiansand i går.

Lysarmatur falt ned i Haumyrheitunnelen

Ingen mennesker kom til skade da lysarmaturene falt ned.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Lysarmatur i Haumyrheitunnelen

Rust var årsaken til at lysarmaturene falt ned i veibanen.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Jan Øyvind Pedersen

Seniorrådgiver Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flere rekker med lamper og kabler falt ned i veibanen ved 10-tiden mandag. Til alt hell kom ingen mennesker til skade.

– Skyldes rust og elde

Seniorrådgiver Jan Øyvind Pedersen sier at folk fra vegvesenet har arbeidet i natt for å fjerne mest mulig av lysarmaturene som hang igjen i tunnelltaket.

– Cirka 250 meter med armaturer er plukket ned. Resten skal fjernes i natt, sier Pedersen.

Pedersen slår fast at rust og elde må være årsaken til at lysarmaturene falt ned fordi det ikke er påvist skader på utstyret. Tunnelene inspiseres årlig, og da Haumyrheitunnelen ble undersøkt i sommer, var konklusjonen at lysarmaturene kunne henge ett år til.

Intensiverer kontrollene

– Hendelsen gjør at vi må intensivere kontrollene i tunnelene i Vest-Agder, sier Pedersen.

– Undersøkelsene foregår med visuell inspeksjon, ved at våre folk går opp i lift og sjekker utstyret. Tunneler som ble bygget etter Haumyrheitunnelen, har sikrere lysarmaturer med kabler i syrefast stål.

Lysarmaturer falt ned i Haumyrheitunnelen

Ingen ble skadet da lysarmaturene falt ned.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Nye armaturer

Nå skal nytt lysanlegg på plass så fort som mulig. Det vestlige tunnelløpet er nå helt mørkt mens det er anlagt midlertidig belysning i østående løp.

Det er midlertidig nedsatt hastighet gjennom Haumyrheitunnelen. Mandag var østgående tunnelløp stengt i rundt seks timer.

Utbedringer

Statens vegvesen er i gang med et omfattende rehabiliteringsprogram for riksveitunneler og dette omfatter blant annet en stor oppgradering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18, noe som medfører nattestenging av disse tunnelene.