Forsinket postgang

Det kan bli forsinkelser i postgangen på Agder de neste dagene, på grunn av problemer med snøen.

Postkasse i snøen
Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Hovedpostterminalen i Kristiansand ble stengt fredag kveld etter at et halvtak raste sammen av de store snømengdene.

Terminalen er åpen igjen, men stengningen og veiforholdene fører til forsinkelser.

Dette gjelder særlig dem som har postnummer som starter på 44 og opp til de som har nummer som begynner med 49.