NRK Meny
Normal

Fører tilsyn på NAVs tilgjengelighet over telefon

Enkelte NAV-klienter bruker ukevis for å få tak i sin saksbehandler over telefon. Nå skal fylkesmannen i Aust-Agder føre tilsyn på NAV-kontorene i fylket.

NAV-logo

Fylkesmannen i Aust-Agder får jevnlig klager på at NAV-kontorene i fylket er vanskelig å nå frem til. Nå skal det føres tilsyn.

Foto: Brennpunkt

– Temaet for vårt tilsyn er om NAV er tilstrekkelig tilgjengelig på telefon for dem som trenger det, sier Mia Wiik, som er rådgiver i helse- og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Aust-Agder.

Kan ta uker

Det er ikke uten grunn at fylkesmannen setter i verk tilsynet mot NAV.

– Bakgrunnen for tilsynet er at fylkesmannen med jevne mellomrom mottar klager på at folk ikke når frem til NAV-kontorene over telefon, sier Wiik.

Hun understreker at det antageligvis ikke gjelder alle kontorene.

– Det er klart at det er forskjeller fra kontor til kontor, men enkelte vi snakker med forklarer at det kan ta uker før de når frem til sin saksbehandler om de bruker telefon.

Ikke bare NAV-klienter

Også ansatte hos fylkesmannen har opplevd at det kan være vanskelig å få tak i ansatte i NAV.

– Flere hos oss synes også det til tider er utfordrende å nå NAV-ansatte over telefon, sier Wiik.

– Får dere ofte klager på at det tar lang tid å nå frem til NAV?

– Ja, eller som jeg sa kommer mange ikke gjennom til NAV-kontorene sine og det får vi jevnlige henvendelser om, sier rådgiveren.

Tilsyn er positivt

Finn B. Henningsen er leder for NAV-kontoret i Grimstad. Han er glad for å høre om fylkesmannens tilsyn.

– Et hvert tilsyn fra fylkesmannen er positivt, og det er bra at de tester om systemet vårt fungerer i praksis.

Han påpeker at det ikke er det første tilsynet som føres mot dem.

– Vi har jo mange tilsyn fra fylkesmannen her i NAV og det ønsker vi alltid velkommen, sier Henningsen.

– Er du overrasket over at folk synes det er vanskelig å nå dere?

– Jeg er ikke overrasket og jeg har hørt om folk som har hatt vanskeligheter med å komme gjennom til kontoret vårt. Her hos oss har vi for øvrig gjort en egen variant der vi har en telefon som det kan ringes på ved vårt kontor, slik at folk slipper å ringe om et kontrollbord, sier NAV-lederen i Grimstad.

Han forklarer at denne telefonen først og fremst skal brukes i hastesaker, og at det har fungert veldig bra, også i praksis.