NRK Meny
Normal

Folk svikter golfklubbene

Etter å ha vokst kraftig på 80-tallet, har nå de fleste golfklubbene nedgang i medlemstallet. Mange begynner å spille golf, men slutter etter kort tid fordi det var vanskeligere enn de trodde.

Ung golfspiller

Rekruttering av barn og unge er viktig for å demme opp for medlemsnedgangen i golfsporten.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med over 112.000 medlemmer fordelt på 183 golfklubber. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredde.

Det finnes golfklubber i alle fylker. Allikevel faller medlemstallet. I løpet av de to siste årene forsvant nærmere 10.000 spillere fra golfsporten.

Rune Hauger

Rune Hauger i Norges Golfforbund ønsker å satse på flere nærmiljøanlegg - såkalte pich-and-put-anlegg.

Foto: Norges Golfforbund

– Vi satser nå alt på å snu den negative trenden, sier Rune Hauger - assisterende generalsekretær i Norges Golfforbund.

– Det er fremdeles stor tilstrømning til sporten, men altfor mange slutter. Mange melder seg på kurs, men finner ut at det ikke er noe for dem, sier Hauger. Det er også høy gjennomsnittsalder i sporten, og noen slutter på grunn av naturlig avgang.

Svikt flere steder

Aust-Agder største golfklubb - er Arendal & Omegn Golfklubb - har bortimot halvert medlemstallet siden den store golfboomen for snart ti år siden.

I Vest-Agder sank tallet på golfspillere fra 3843 til 3447 i løpet av fjoråret.

Bare Mandal Golfklubb mistet 58 medlemmer i løpet av ett år.

Golfball og golfkølle

Mange opplever at det ikke er lett å treffe den lille ballen.

Foto: Camilla Brække / NRK

Nestleder Steinar Vatnedal sier det blir vanskeligere å rekruttere nye medlemmer.

– Vi har merket en nedgang på ca. 10 prosent de siste 3-4 årene. For noen år siden skulle «alle» prøve dette, og det var veldig populært å spille golf. Men etter å ha spilt en stund, opplever de at golf er vanskelig.

– Hvordan da?

– Det er spillet som er vanskelig. Det er ikke så enkelt å treffe den lille ballen som det ser ut på fjernsynet. Folk mister litt motet når de har forsøkt noen ganger og ikke fått det til.

Vatnedal sier at løsningen kan være å gjøre spillet enklere.

Pich and put-anlegg

Norges Golfforbund er klar over problemet, og er i ferd med å utabeide en ny sportslig plan.

– Vi vil konsentrere oss om å ivareta de som søker til klubbene på en bedre måte, sier Rune Hauger.

– Vi skal utdanne flere trenere som har detaljerte opplegg for forskjellige aldersgrupper. Det er viktig å vite hva som er lett trenbart slik at flere kan oppleve mestring. Vi må også gjøre noe med anleggene. Til nå har alle golfanleggene vært veldig like. Men det er ikke nødvendig å alltid slå langt. Vi trenger flere nærmiljøanlegg - kortere baner - såkalte pich and put-anlegg.

Hauger sier at det finnes slike anlegg noen steder i landet, men at det er ønskelig med flere.

– De store konkurranseanleggene kan virke skremmende på nybegynnere. Nå oppfordrer vi klubber og kommuner til å ta initiativ til å etablere nærmiljøanlegg.

For få kvinner og barn

Bare en av fire golfspillere er kvinner

Bare en av fire golfspillere er kvinne.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Golfforbundet ønsker også å få flere barn og unge og kvinner på banen.

– Om lag 25 prosent av medlemmene er kvinner, og det er ingen ting som tilsier at det skal være færre kvinner enn menn som spiller golf, sier Rune Hauger.

– Kvinneandelen må opp. Det samme gjelder barn og unge. 9 prosent av medlemmene er barn, og golf er en stor barneidrett tallmessig. Men potensialet for er større, sier Hauger. Han understreker at det er mange myter som må avlives.

Myter om golf

- Mange synes det tar lang tid å spille golf. Men det er ikke nødvendig å gå 18 hull. Man kan gå en 9-hulls-runde eller en 6-hulls-runde. Det er bedre å trene en halv time noen ganger i uka enn å bruke fire timer i helgen, sier assisterende generalsekretær Rune Hauger i Norges Golfforbund.