Vannkaos ved Drangsholt
Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK