Flest fristbrudd

I 2014 hadde Sørlandet sykehuset 5 prosent fristbrudd. Det er flest av sykehusene i samme størrelse i Helse Sør. Det opplyste sykehusdirektør Jan-Roger Olsen på styreseminaret som nå holdes

Sykehusseminar
Foto: Svein Sundsdal / NRK