Flere organisasjoner får selge lodd

Flere frivillige organisasjoner får nå inn inntekter fra lotteri og bingo. Etter at et nytt regelverk kom i 2013 har antallet godkjente søknader økt.

City Bingo, Grønland

Bingohaller som denne gir gode inntekter til flere frivillige organisasjoner.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Tom Atle Steffensen er leder for Landsforeningen for ryggmargsskade i Agder (LARS).

Han er godt fornøyd med hvordan ordningen fungerer for organisasjonen han er leder av.

– For oss er dette gull verdt. Før måtte vi ta høye egenandeler for arrangementer og tenke oss om både tre og fire ganger når vi fikk forespørsel om å sende medlemmer på kurs eller andre ting, sier han

For mange organisasjoner er frivillighet og økonomi viktige faktorer for å holde aktiviteten oppe. Disse pengene kommer godt med i den daglige driften.

– Vi kan kutte flere kostnader. I tillegg kan vi ha en stabil økonomi i organisasjonen, fortsetter Steffensen.

Tom Atle Steffensen

LARS Agder, her representert ved daglig leder Tom Atle Steffensen, driver godt med midler fra bingo og lotteri.

Foto: Aud Refseth / NRK

Flere søknader, færre avslag

Organisasjonene som får penger er godkjent av Lotteritilsynet. De får en del av overskuddet som kommer fra lotteri- og bingoinntekter i deres region.

I 2013 kom det et nytt regelverk, der alle organisasjoner som fikk støtte gjennom Extrastiftelsen måtte være godkjent av Lotteritilsynet.

Extrastiftelsen jobber for frivillighet og bidrar blant annet med økonimisk støtte til frivillige organisasjoner.

Fra 2013 og fremover ser vi en utvikling i positiv retning, sier Silje Verlo Alisøy.

Hun jobber som førstekonsulent i Lotteritilsynet.

Tall fra Lotteritilsynet viser en tendens til at antallet søknader økte og at avslagene er færre etter regelendringen:

  • I 2012 kom det inn 215 søknader. 95 av disse ble avslått.
  • I 2014 kom det inn 267 søknader, 61 av disse ble avslått.

Lettere informasjon åpner opp

Søknadsprosessen foregår gjennom Lotteritilsynet. Organisasjoner og foreninger med et humanitært eller samfunnsnyttig formål kan få slik godkjenning.

Typiske eksempler på dette er skolekorps, idrettslag, hjelpekorps og ulike interesseorganisasjoner.

Linda Vøllestad Westbye er avdelingsdirektør og jobber med pengespill i Lotteritilsynet. Hun er glad for flere søknader, men kaller utviklingen for stabil.

Linda Vøllestad Westbye

Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Linda Vøllestad Westbye.

Foto: Elias Engevik / NRK

– For meg som jobber en del med tall er dette er stabil utvikling, sier Westbye.

Hun mener det er naturlig at antallet søknader øker. Videre trekker hun frem bedre tilgang på informasjon som en faktor.

Anket avslag

Landsforeningen for kvinner med Bekkenløsningsplager i Agder sendte først en søknad til Lotteritilsynet, men fikk avslag.

Saken er nå anket og skal behandles på nytt.

I anken innrømmes det at søknaden ikke var utfyllende nok i forhold til hva Lotteritilsynet krever.

Lotteritilsynet ønsker blant annet dokumentasjon på aktivitet i organisasjonen det siste året.