Hopp til innhold

Flere eldre vil bli underernærte

Lite mat, næringsfattig mat og mangel på kunnskap kan i verste fall føre til at mange eldre vil dø tidligere i fremtiden.

Eldre

De er ensomme, syke og bor ofte alene. Mange eldre får ikke i seg nok mat.

– Det er sannsynlig at flere eldre vil bli underernærte i fremtiden. Det mener klinisk ernæringsfysiolog i Kristiansand kommune Thomas Gordeladze.

Mange eldre står i fare for å ikke få i seg nok mat og bli underernærte. Ofte fordi de som arbeider med eldre ikke har tilstrekkelig kunnskap om næringsvett.

Matrutiner på nettbrett

NRK fortalte i går at et prøveprosjekt i Tvedestrand skal sikre eldre riktig ernæring gjennom en app. Prosjektet er i regi av Universitetet i Oslo og har fått navnet «Appetitt».

– Undersøkelser viser at mellom 20 og 60 prosent av hjemmeboende eldre er i risikosonen når det gjelder underernæring. Det sier professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo, som også leder prosjektet.

– For de eldre som er vant med å bruke nettbrett, kan det være en fin påminnelse om hva de skal spise og riktig mengde. Og de pårørende kan være med å følge med på hva foreldrene får i seg, sier Gorderladze.

Han forklarer at når vi blir eldre går kroppen gjennom en rekke forandringer.

– Endringene kan gjøre at mange mister følelsen av å være sulten og tørst. Da risikerer man å sulte og bli underernært, uten å ønske det, sier Gordeladze.

Gorderlaze

– Fagpersonell må ta mer ansvar for ernæringen, det sier klinisk ernæringsfysiolog i Kristiansand kommune Thomas Gordeladze.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Ensom i eget hjem

I fremtiden vil trolig flere eldre bo hjemme hos seg selv. Det kan bli utfordrende.

– Det blir flere eldre i samfunnet og ikke alle får plass på eldrehjem og sykehjem. Mange blir boende hjemme alene og sliter med ensomhet og depresjon, sier Gorderladze.

Mange eldre har også sykdommer som de medisineres for og som har en del bivirkninger slik at appetitten blir satt ned.

– Riktig informasjon om maten og innholdet er viktig. De som er i en faresonen må fagpersonellet bli flinkere til å følge opp.

Han forklarer at uten nok og riktig mat, så blir mange eldre syke og svake og det blir en snøballsituasjon som i verste fall kan ende med at noen dør tidligere.

Sosial og praktisk støtte

Psykiater Eystein Stordal har forsket på eldre og depresjon, og underbygger det Gordeladze sier.

– Når man blir deprimert mister man matlysten, det har vår forskning vist, sier Stordal.

Eystein Stordal

Psykiater Eystein Stordal har forsket på eldre og depresjon.

Foto: Privat

Han sier eldre trenger støtte på ulike måter for å komme seg gjennom alderdommen uten depresjoner.

– Kvinner trenger sosial støtte for å ikke få depresjoner. Menn trenger praktisk støtte, viser vår forskning.

Han mener at prøveprosjekt i Tvedestrand kan være en god måte å informere eldre, men tror mange ikke klarer den tekniske biten.

– Det høres veldig bra ut, men mange eldre vet ikke hvordan de bruker ny teknologi som nettbrett.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,39 kr
Dyrest kl. 08 1,93 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %