Flere damer vil jakte

Maja Odden driver med noe som stadig flere damer gjør – nemlig jakt. I Agder Jeger- og Fiskerforbund er nå 12 prosent av medlemmene kvinner. På landsbasis har kvinneandelen økt med 14 prosent bare i 2020.