Bibler fjernes likevel fra pasientrommene

Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus ville beholde biblene på pasientrommene, men nå har sykehuset besluttet å fjerne dem likevel.

Bibelen

Biblene fjernes fra pasientrommene på Sørlandet sykehus. De blir i stedet tilgjengelige på vaktrommene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det skriver Fædrelandsvennen.

Tidligere i år mottok Sørlandet sykehus en klage fra en bruker som følte seg støtt av at bibelen lå framme på et pasientrom på Sørlandet sykehus. På bakgrunn av klagen ble bibelpraksisen på sykehuset vurdert av brukerutvalget.

De kom fram til at Sørlandet sykehus burde fortsatt ha bibler på pasientrommene. Vedtaket ble gjort med 7 mot 4 stemmer.

Men nå har Sørlandet sykehus besluttet å fjerne biblene fra pasientrommene.

– Etter en grundig gjennomgang er konklusjonen at vi vil fortsette vår praksis med å ha bibler tilgjengelig for de av våre pasienter som ønsker det, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland til Fædrelandsvennen.

Men biblene blir fjernet fra pasientrommene. I stedet blir de trolig plassert på vaktrommene.

Føreland har sjekket praksis på andre sykehus i Helse Sør-Øst og ingen sykehus har bibler på pasientrommene lenger.