Fengselsansatte frykter hestehandel

De som jobber i fengslene på Agder frykter at kvaliteten på fengslene går i glemmeboka, fordi politikerne er mest opptatt av å drive politisk hestehandel.

Fengsel

De ansatte i fengslene på Agder frykter at kvaliteten drukner i plasseringskampen av nytt fengsel.

Foto: Wirsching, Anne / Anne Wirsching/NRK

– Et fengsel er ikke bare et bygg hvor innsatte skal oppbevares. Det skal ha rom for læring og utvikling, det sier kriminalomsorgskonsulent Erling Rafoss i Agder friomsorg.

Rafoss går i spissen for de fengselsansatte på Agder i et bekymringsbrev som er sendt til Sørlandsbenken og justiskomiteen.

Det er sendt et felles brev fra fagforeningene KY, FO, NFF Agderfengslene og Friomsorgen.

Politisk hestehandel foran kvalitet

– Vi fengselsansatte jublet da det ble bestemt at det skulle bygges nytt fengsel i vårt område, sier Rafoss.

Nå frykter de fengselsansatte at politisk hestehandel vil plassere ett nytt fengsel på feil sted.

– Hvilke konsekvenser kan det få?

– Et fengsel krever nærhet til politi, domstol, brannvesen, sykehus, psykiatri, skolegang og NAV, understreker Rafoss.

Blakstdaheia fengsel i Froland

Slik vil Blakstadheia Fengsel se ut, dersom Sørlandets nye storfengsel legges til Froland.

Foto: Axis.as/Kuvaas

– Det er ingen grunn til å bekymring. Det faglige innholdet blir viktigst når nytt fengsel på Sørlandet planlegges. Det sier stortingsrepresentant for Aust- Agder KrF og nestleder i Justiskommiteen Kjell Ingolf Ropstad.

Plasseringen er viktig

Rafoss understreker at siden det trolig skal ansettes 350 ansatte, så må ett nytt fengsel plasseres der det er folk å ta av.

– Regjeringen risikerer å skape et problem for Kriminalomsorgen ved å pålegge dem å skaffe arbeiderne, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad

Innhold er viktigere enn plassering, det mener Krfs Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: KrF

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad avviser at geografien er viktigere enn innholdet.

– Det kan være bedre faglige tjenester i en kommune som ikke finnes i en annen, og da må det tas med i vurderingen av plassering, sier Ropstad.

Arbeiderpartiet og den tidligere regjeringen vil ha to fengsel på Agder, som de mener bør ligge sentralt.

– Dette er en politisk hestehandel, uten tvil. Arbeiderpartiet vil at fengslet skal være i nærheten av arbeidsplasser og velferdstjenester som skal inn i fengslet, det sier stortingsrepresentant for Vest-Agder Ap, Kari Henriksen.

– Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre. Å plassere fengselet i Agder ut ifra en faglig begrunnelse vil befeste disse tre punkter, avslutter Rafoss i Agder friomsorg.