NRK Meny
Normal

Fengsel for barnevernsgutt

En 15 år gammel gutt er i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i ett år og sju måneder. Han regnes som en av lederne i ungdomsbanden som har stått bak en rekke kriminelle forhold på Sørlandet.

Tiltalt for ran på Sørlandet

I Kristiansand tingrett ble gutten dømt for medvirkning til ett bussran, ett tilfelle av forsøk på ran, ett tilfelle av utpressing, ett innbruddstyveri, trusler, legemsfornærmelser og to tilfeller av skadeverk. Montasjen over viser bilder fra ulike lovbrudd den kriminelle barnevernsbanden han har vært en del av har vært involvert i.

Foto: NRK

15-åringen er dømt for blant annet medvirkning til bussran, forsøk på ran og trusler. To andre gutter ble i retten dømt til samfunnsstraff, melder TV2.

Lederrolle

Bussran i Kristiansand

Barnevernsungdommene har stått bak flere bussran. 15-åringen er dømt for et forsøk på å rane en buss.

Foto: Overvakingskamera

I forrige uke ble fire andre av den såkalte barnevernsbanden dømt til fengsel.

Torsdag ble 15-åringen som har blitt utpekt som en lederskikkelse i gjengen dømt til ett år og sju måneders fengsel. Av dette er ti måneder betinget.

I tingretten i Kristiansand ble gutten dømt for medvirkning til ett bussran, ett tilfelle av forsøk på ran, ett tilfelle av utpressing, ett innbruddstyveri, trusler, legemsfornærmelser og to tilfeller av skadeverk.

Retten: Trenger strenge rammer

Ifølge TV2 ble også to 18-åringer av retten dømt til samfunnsstraff på henholdsvis 120 og 250 timer.

Tingretten legger i dommen mot 15-åringen vekt på at det må settes strenge rammer rundt gutten for at 15-åringen skal få orden på sine adferdsproblemer.

15-åringen skal sone ved ungdomsavdelingen i Bergen fengsel.

Forsvarer: – Eneste utvei

Advokat Per Ivar Hessen forsvarer 15-åringen. Han mener det er uheldig at hans unge klient nå må sone i et ungdomsfengsel, men forstår rettens dom.

Her raner 15-åringen Sparebanken Pluss i Rona i Kristiansand.

Barnevernsbanden har vært invoøvert i en rekke ran, som her ved Sparebanken Pluss på Rona i Kristiansand.

Foto: Overvåkingskamera

– Det finnes desverre ingen andre alternativer slik situasjonen er nå, men det er klart at det ikke er ønskelig at barn under 18 år havner i fengsel, sier 15-åringens forsvarer til NRK.

– Det skal ikke forekomme at barn under 18 år havner i fengsel, men her har nok retten sett på det som siste alternativ, tror Hessen.

Han sier soningen klienten hans skal gjennom ikke kan sidestilles med vanlig fengselsstraff for voksne.

Ikke ordinær fengselsstraff

– Det er et opplegg under kriminalomsorgen som er direkte rettet mot innsatte under 18 år. Han vil få et eget tilbud gjennom kriminalomsorgen. Men per definisjon så er det et fengsel, opplyser advokaten.

– Der er det et regime der man i større grad enn på barnevernsinstitusjonene kan bruke tvangsmiddel, sier Hessen.

Han vil nå diskutere en eventuell anke med sin klient.

– Hvorvidt klienten min velger å anke er for tidlig å si, sier 15-åringens forsvarer.