Får kritikk for å være egenrådig

Investor og hytteeier i Lillesand, Jan Chr. G. Sundt, mener hytteeiere og sommergjester blir diskriminert av politikere i byen når de engasjerer seg. Han kritiserer også ordfører Arne Thomassens (H) egenrådighet.

Arne Thomassen utenfor fylkeshuset

Ordfører Arne Thomassen mener politikerne i Lillesand tar mye hensyn til hva sommergjester og hytteeiere mener om kommunen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I en e-post med overskriften "Kjære Arne" fyrer Jan Chr. G. Sundt av en liten bredside mot både ordføreren og politikere i Lillesand.

Kritikken har sin bakgrunn i både seilforeningens prosjekt på Saltholmen, utbyggingsprosjektet på Flørenes og Møglestu-saken.

Uønskede sommergjester

Jan Chr. G. Sundt

Investor og forretningsmann Jan Chr. G. Sundt.

Foto: Privat

Sommerhus-eier Sundt tar blant annet opp et møte han deltok i som handlet om utbyggingsprosjektet på Flørenes.

– Jeg opplevde da hvor uønsket sommergjester kan være i Lillesand, skriver Sundt.

«Da reiste en lokal politiker seg og sa: "Jeg er Lillesander". Poenget hennes var at hun i motsetning til meg, visste hva som var til beste for Lillesand. Ingen av de tilstedeværende politikerne, heller ikke du, tok avstand fra denne argumentasjonen. Jeg har siden blitt fortalt at andre, ikke bare sommergjester, men også innflyttere, har opplevet denne form for diskriminering.», skriver Sundt til Thomassen.

Han tar også opp utviklingen av Kokkenesområdet.

– ...den egenrådige håndteringen din medførte at jeg aldri fikk gjort et forsøk på å fremskaffe finansieringen. Du har en beundringsverdig gjennomføringsevne Arne og du har gjort mye for byen din, men jeg tror du vil gjøre klokt i å gi andre som har initiativ, energi og kompetanse, muligheten til å bidra til en positiv utvikling av din vakre fødeby.

NRK har vært i kontakt med Jan Chr. G. Sundt og bedt han utdype synspunktene sine.

«E-post korrespondansen med Arne Thomassen var sendt til hans private e-post adresse. Det var hans valg å journalføre den. Jeg står likefullt for det jeg har skrevet og jeg har ikke behov for å utdype mine kommentarer», skriver Sundt i et svar til NRK.

Avviser kritikken

Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen (H).

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordfører Arne Thomassen (H) avviser at han og politikerne i Lillesand ikke er lydhøre for innspill.

– Sundt mener nok at jeg er for dominerende og ikke har sluppet andre til. Og jeg vil gjerne diskutere saken videre med Sundt, for vi er jo ikke tjent med at jeg som ordfører kommer på kant med sommergjestene. Men det er jo tydelig at han mener at en del sommergjester har blitt behandlet dårlig av kommunen, og det er jo trist, sier Thomassen til NRK.

– Har du inntrykk av at politikere i Lillesand har et negativt forhold til sommergjester og hytteeiere?

– Nei, tvert imot. Møtet i rådhuset som Sundt henviser til, var et veldig krevende og vanskelig møte. Det var ganske høy stemning, men for oss som er vant med politikken i Lillesand, så var ikke dette mer enn normalt.

– Sundt sier at også innflyttere til Lillesand opplever en slags diskriminering av politikerne. Hva tenker du om det?

– Siden han ikke kommer med helt konkrete eksempler, så er det helt umulig å forholde seg til slike påstander. Men jeg tar påstandene på alvor, sier Thomassen.