Verden vil ha Stine Sofie-modellen

Verdens første kurs og mestringssenter for voldutsatte barn, Stine Sofie Senteret i Grimstad, vekker oppsikt i fagmiljøer over hele verden. Denne uka holder gründeren foredrag i San Diego i USA.

Kristin Stokke

Daglig leder Kristin Stokke og gründer Ada Sofie Austegaard er invitert til USA for å holde foredrag om Stine Sofie Senteret.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

I løpet av halvannet år har 500 barn fra hele landet bodd på senteret som tilbyr seks dagers kursopphold med fokus på mestring og glede for hele familien. Det viktigste er at barna, som har opplevd vold eller seksuelle overgrep, får en uke med glede og latter.

Daglig leder Kristin Stokke sier hun får gode tilbakemeldinger fra barn og foresatte. Oppholdet skal gjøre barna bedre rustet til å takle livet.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard i Stine Sofie Stiftelsen jobber kontinuerlig for at overgrepsutsatte barn skal få opphold på senteret.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Det å møte andre i samme situasjon og ikke føle seg så annerledes, styrker både barna og de voksne.

Fra Grimstad til San Diego

Senteret som ligger i natursjønne omgivelser i Grimstad, er det første i sitt slag i hele verden. Opprettelsen av senteret har vakt internasjonal interesse.

Denne uka reiser Stokke og gründer for sentret, Ada Sofie Austegaard, til San Diego i USA. De skal dele sine erfaringer på verdens største konferanse om vold og overgrep mot barn.

– Senteret er unikt i verdenssammenheng. Kan vi bidra til å inspirere andre land, er det veldig gledelig, sier hun.

Ivar Kjellevik

Ivar Kjellevik har fått tilbakemeldinger fra blant andre barnevernstjenesten i Kristiansand som har brukt Stine Sofie Senteret og er veldig fornøyd

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Ivar Kjellevik, leder for RVTS Sør, mener Stine Sofie Senteret kan være modell for andre. RVTS er et ressurssenteret som jobber med vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

– Jeg tror det er en modell som kan brukes i andre land og kanskje også andre steder her i landet, sier han.

Les også:

Kommuner uten kompetanse

For tiden utvides arbeidet i Grimstad. Senteret vil at familien og barna som er rammet av vold og overgrep, også skal få hjelp i kommunen hvor de bor.

– Vi har opprettet oppfølgingsteam som skal bidra til at familiene kommer i kontakt med riktige hjelpeinstanser hjemme, sier Stokke.

Kristin Stokke

Kristin Stokke leser hilsener fra barn og voksne som har vært på senteret.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Barna reiser tilbake til det samme livet, og mange av familiene får ikke god nok oppfølging når de kommer hjem. Derfor etablerer nå senteret oppfølgingsteam som kan hjelpe familier å få tilstrekkelig faglig hjelp.

Møtt med skepsis

Opprettelsen av Stine Sofie Senteret ble møtt skepsis. Etter hvert har flere sett viktigheten av tilbudet, men fortsatt finnes det faginstanser som må overbevises, forteller Ada Sofie Austegard.

Kjellevik i RVTS Sør var skeptisk i starten. Nå synes han senteret har blitt et godt supplement til de eksisterende tilbudene. Et sted hvor barna ikke blir behandlet som klienter.

– Det mest positive er at de blir møtt av mennesker som er opptatt av hvem de er, gir dem pusterom og mulighet for snakke om hva de har opplevd på andre måter enn de får andre steder. De får veldig gode opplevelser med seg tilbake.

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret oppretter oppfølgingsteam som kan guide voldsutsatte familier til hjelpeapparatet på hjemstedet sitt.