Hopp til innhold

Unge sliter med å få sommerjobb

Antall ungdommer som har sommerjobb eller deltidsjobb er nær halvert fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag. En av årsakene kan være at det er færre ledige jobber for ufaglærte.

Synnøve Solheim Kristensen, Marie Amdal Røilid, Amli Bujordet

Synnøve Solheim Kristensen, Marie Amdal Røilid, Amli Bujordet.

Foto: BENEDICTE GOA LUDVIGSEN / NRK

Det nærmer seg skoleslutt og sommerferie. Men mange av dagens ungdommer skal ikke bruke sommeren på arbeid.

– Nesten ingen av vennene mine har fått seg sommerjobb. Det er vanskelig, for det er mange som vil ha jobb, men ikke så mange steder som ansetter unge folk, sier Synnøve Solheim Kristensen.

Hun er er sytten år, og føler seg heldig som har fått sommerjobb.

Av de tre venninnene, er det én som står uten jobb i sommer.

– Familien min driver med motorsport, og alt foregår i helgene i sommerferien, så da er de litt vanskelig for en arbeidsgiver å skulle tilrettelegge, forklarer Amli Bujordet.

Under halvparten av 17-åringene har jobb

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen unge med arbeidsinntekt har sunket kraftig siden slutten av 1990-tallet.

– Det blir stadig færre unge i alderen 15-17 år som har sommerjobber eller deltidsjobber, forteller Jon Epland, som er seniorrådgiver i SSB.

Jon Epland

Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Jon Epland, sier mange unge sliter med å få jobb, fordi det blir stadig færre jobber å få for ufaglærte.

Foto: Per Kristian Lie Lowe / SSB

I 1998 hadde 75 prosent av guttene på 17 år en sommerjobb eller deltidsjobb, mens i 2017 var under 50 prosent registrert med en yrkesinntekt.

– Det er blitt større kamp om jobbene nå enn hva det var før. Unge kan stort sett få jobber som ufaglærte, og det er ikke så mange slike typer jobber igjen i dag.

Graf yrkesinntekt

Grafikken viser en kraftig nedgang i antall gutter og jenter med arbeidsinntekt.

Grafikk: Statistisk sentralbyrå

I tillegg er det stadig større konkurranse med for eksempel arbeidsinnvandrere som kommer til landet på korttidsopphold, spesielt slår dette ut i Oslo-området.

Graf yrkesinntekt etter fylke

I Oslo er det færre ungdommer som jobber enn ellers i landet. Det skyldes trolig høy arbeidsinnvandring fra blant annet Sverige, forteller Jon Epland.

Grafikk: Statistisk Sentral Byrå

Avhengig av foreldrenes nettverk

Ifølge statistikken ser man at ungdom som har foreldre med jobber og god økonomi, også er de som jobber selv. Dette kan trolig forklares med at de unge drar nytte av foreldrenes nettverk, forteller Epland.

– De som kommer fra familier der begge foreldrene er i jobb, har kanskje en arbeidsplass der de vet at de trenger noen som kan gjøre en sommerjobb. Da er det mye lettere for disse ungdommene å få seg et "push" til å skaffe seg eller søke på sommerjobber.

Og motsatt,- de som har foreldre som står utenfor arbeidsmarkedet, har ikke det nettverket.

– Man må ofte kjenne noen for å få jobb, eller foreldrene må kjenne noen, bekrefter Synnøve Solheim Kristensen.

Høye forventninger

Mia Christine Nilsen er daglig leder på på Café Victor i Arendal. Hun ser stadig oftere søknader fra 18-19-åringer uten tidligere arbeidserfaring, og tror mange unge også har litt for høye krav til slags jobber de vil ta.

– Vi som arbeidsgiver blir litt overgitt når ungdommene kommer med en liste over ukene de ikke kan jobbe i sommerferien, fordi de skal på mange ulike festivaler eller tre uker til Hellas med foreldrene, sier Nilsen.

Mia Christina Nilsen

Mia Christina Nilsen er daglig leder på Café Victor i Arendal. Hun har erfart at mange unge stiller høye krav når de søker sommerjobb.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hvert år får hun en bunke med søknader fra ungdommer som gjerne vil ha sommerjobb i kafèen.

– Man må ofte gjøre oppgaver som ikke er like artige, og man må tenke at all erfaring er god erfaring.