NRK Meny
Normal

Færre ulykker på ny E18

Ny motorvei mellom Grimstad og Kristiansand har gitt både vesentlig færre og mindre alvorlige ulykker enn før.

Lastebil på nye E18.
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nesten ett år etter åpningen av ny E18 kan Statens vegvesen konstatere at trafikkulykkene på den nye europaveien har blitt vesentlig færre og mindre alvorlig.

Hilmar Liane

Avdelingsingeniør Hilmar Liane ved Arendal Trafikkstasjon har sett en klar nedgang i antall ulykker etter åpningen av ny E18.

Foto: Pål Tegnander / NRK

To kjørefelt i hver retning, midtdeler og såkalt tilgivende veiskulder er forklaringen, sier avdelingsingeniør Hilmar Liane ved Arendal Trafikkstasjon.

– Veien er bygd på en slik måte at den skal være tilgivende hvis vi som trafikant gjør en blunder. Kjører vi ut så skal vi ikke risikere at vi dør pga at bilen treffer en steinblokk i veikanten, treffer vi et trafikkskilt - så er det ettergivende. Personlig mener jeg midtdelere er en kjempeflott investering for å hindre møteulykker.

Ulykkestallet mer enn halvert

Tallene fra vegvesenet bekrefter det mange har spådd; Antall trafikkulykker går ned, og de får mindre alvorlige konsekvenser når man bygger ny, firefelts motorvei med midtdeler til 3.3 milliarder kroner.

I fjor, på de 8 månedene fram til ny E18 åpnet, var det 17 ulykker på den gamle strekningen. 4 personer ble alvorlig skadd, 13 ble lettere skadd.

Nå har har trafikken rullet på den nye veistrekningen i 11 måneder. Det har vært en dødsulykke, med en person drept, og fem andre ulykker - da med lettere personskader som resultat.

– God investering

Avdelingsingeniør Hilmar Liane mener det er dristig statistikk utifra det korte tidsrommet, men velger likevel å tolke resultatet.

– Jeg tolker det slik at den nye veien har vært en god investering. For det første går det kjappere fra Arendal til Kristiansand og vice versa. For det andre har vi fått langt færre ulykker - noe som betyr en stor besparing for samfunnet, sier Liane.

Høyere fart?

Hvorvidt motorveistrekningen mellom Grimstad og Kristiansand vil kunne tåle høyere fartsgrense enn dagens 100 og samtidig holde samme nivå på trafikksikkerheten - er et ømtålig tema for avdelingsingeniør Hilmar Liane. Men han kan tolkes.

– Jeg tror veien er god for det. Men det er departementet som avgjør - her har ikke vi noe vi skulle ha sagt.

Kongen åpnet nye E18

Kong Harald klippet og åpnet for trafikk på milliardveien 26 august i fjor.

Foto: NRK