Færre fødsler på Sørlandet

Det fødes stadig færre barn på sykehusene i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Bare fra 2017 til 2018 har det vært en nedgang på 120 barnefødsler. Størst nedgang har det vært i Arendal. Der ble det født 67 færre barn i 2018.