Evakuerer nabohus

Politiet sperrer av området, og evakuerer nabohus på Tveit. Deler av en enebolig har blitt tatt av jordras, og ingeniørvesenet fra kommunen vurderer nå risikoen for flere ras.