Erkjenner feilparkering

En forbipasserende mente politiet skapte en svært farlig situasjon med denne parkeringen i Mandal sentrum da politiet ble kalt ut på et butikktyveri.

Politiet parkering trafikkfarlig

Politiet mener de kunne ha parkert noen meter fra gangfeltet da de dro ut i forbindelse med et butikktyveri.

Foto: Privat

Det var i forbindelse med et butikktyveri 25. januar i år at politiet ble kalt ut til kjøpesenteret Amfi i Mandal sentrum. Tjenestebilen parkerte like ved et gangfelt og dro inn for å se etter tyven og for å gjennomgå video fra overvåkingskameraer på stedet.

I klagebrevet til politiet skriver avsenderen at politibilen parkerte i 18-tiden og stod slik i omkring 45 minutter.

«Da jeg kom kjørende nedover fra Brokrysset, var det bare så vidt jeg så den gående som kom frem bak politibilen og skulle over forgjengerfeltet», skriver vedkommende.

Sjåføren mener politiets parkering skapte spesielt stor risiko for barn, kortvokste og mennesker i rullestol.

«Om det var en akutt situasjon for politiet, så mener jeg uansett at en slik parkering var uansvarlig. Parkering som dette kan fort skape enda mer akutte og tragiske situasjoner», understreker brevskriveren.

Amfiet i Mandal

Her ved Amfi Mandal parkerte politiet ved et fotgjengerfelt under oppdraget.

Foto: Lars Eie / NRK

Vedkommende tok bilde av patruljebilen og klaget inn saken.

Tar selvkritikk

Politiet tok klagen alvorlig og tar kritikk for parkeringa.

«Vi ser i ettertid at bilens plassering var særdeles uheldig i forhold til å hindre sikten ved fotgjengerfeltet slik du beskriver», skriver politimester Kirsten Lindeberg i svarbrevet.

Politistasjonssjef Leif Vagle i Mandal sier saken er tatt opp med tjenestemennene i politiet.

Politistasjonsjef Leif Vagle i Mandal

Politistasjonssjef Leif Vagle i Mandal sier politiet tar kritikk og at alle tjenestemennene har fått beskjed om at de ikke må gjøre dette igjen.

Foto: Lars Eie / NRK

– Generelt kan jeg si at politiet kan fravike veitrafikkloven dersom det er til vesentlig lettelse for tjenesten. Det var et oppdrag der vi ble tilkalt til Amfi. Det hadde vært et tyveri i en av butikkene, og vi kunne identifisere tyven på overvåkingsvideo, sier Vagle.

Han sier tjenestemennene vurderte det slik at det var gunstig å parkere ved fotgjengerfeltet.

Andre ville ha fått bot

Klageren mener på sin side at andre bilister ville ha fått bot eller tilsnakk for en slik parkering.

– I ettertid da vi har sett bildet fra klager, så er vi og tjenestemennene som parkerte innforstått med at parkeringen kan ha medført noe dårlig sikt for dem som skulle gå over gangfeltet, opplyser Vagle.

Politiet parkerer trafikkfarlig

Klageren mener politiets parkering skapte en trafikkfarlig situasjon i Mandal sentrum.

Foto: Privat

Alle tjenestemennene er informert om klagen

Politiet i Mandal ønsker ikke at en tilsvarende parkeringssituasjon skal oppstå igjen. Derfor er alle tjenestefolk ved stasjonen informert om klagen og kritikken.

Vagle legger til at oppdraget ikke var av en slik art at liv og helse sto på spill.

Stasjonssjefen mener at tjenestemennene kunne ha tatt seg tid til å parkere noen meter fra gangfeltet og at det ikke ville ha gått ut over oppdraget.

Tyven ble pågrepet

Det hører med til historien at tyven ble pågrepet senere og har ifølge politiet erkjent butikktyveriet ved Amfiet i Mandal.