Er dette fremtidens museum?

Mange meter med plast dekker Vest-Agder-museet sin mest verdifulle bygning, Nomelandsloftet. I dag demonstrerer museet mot regjeringens kulturpolitikk - med plast.

Nomelandstunet

Nomelandstunet fra 1580 er pakket inn, for å demonstrere mot regjeringens kulturpolitikk.

Foto: Vest-Agder-museet

– Skal vi presentere "fortiden i plast" eller nøye oss med "for tiden i plast"?

Det spør John Olsen, direktør, Vest-Agder-museet og Kathrin Pabst, leder for forskning, forvaltning og formidling, Vest-Agder-museet i en kronikk.

De håper at kulturforvaltning kan bli et av diskusjonsemnene i de politiske møtene under Arendalsuka, og markerer behovet for ressurser med en symbolsk markering med plast.

Pakker inn det flotteste bygget

– Mange av byggene er i så dårlig stand at en tildekking eller bortstuing kanskje hadde vært det beste, sier Pabst.

Katrin Pabst

Kathrin Pabst er leder for forskning, forvaltning og formidling, Vest-Agder-museet.

Foto: Vest-Agder-museet

Det koster å forvalte nasjonale og regionale verdier, og i dag markerer Vest- Agder-museet at de ønsker økt fokus på bevilgninger.

Som en symbolsk handling er museets eldste og mest verdifulle bygning, Nomelandsloftet fra 1580, pakket inn.

Nomedaltunet i plast

Her pakkes Nomedalstunet inn med plast som en symbolsk handling mot kulturpolitikken som føres av regjeringen.

Foto: Vest-Agder- museet

– Når politikerne møtes i Arendal for å evaluere den nye regjeringens politikk, vil de kanskje få et mer synlig inntrykk av at det fortsatt er mange utfordringer for kulturpolitikken i Norge, sier Olsen og Pabst.

Verdier råtner bort

– Vi ser vann renne inn i byggene her, skape råte og ødelegge for mangfoldige kroner. Toget på Setesdalsbanen må vedlikeholdes og kanonene på Møvig for å nevne noe, sier Olsen.

Ifølge Olsen har Vest-Agder museet et etterslep på flere titalls millioner kroner, slik også flere andre museer i Norge har.

– I verste fall råtner nasjonale og regionale verdier bort mens vi venter på ressurser, beskriver Olsen. Derfor demonstrere vi i dag.

Nomelandsloftet er et sentralt bygg på Setesdalstunet, der flere tusen årlig nyter et besøk i fortiden.

– Bygningen er av stor nasjonal verdi. I dag finnes det bare en håndfull av disse tre-etasjers loftene som er så gamle i Norge, John Olsen, direktør, Vest-Agder-museet

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mange meter med plast dekker Vest-Agder-museet sin mest verdifulle bygning, Nomelandsloftet. I dag demonstrerer museet mot regjeringens kulturpolitikk - med plast.

Setesdalstunet, Vest- Agder museum i Kristiansand.

Forstår frustrasjonen

– Jeg skjønner at kampen om ressurser i museumssektoren er slitsom. Området har vært forsømt, og markeringen i dag er en god påminnelse, sier Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomite.

Harberg er tilstede under Arendalsuka, men valgte å ikke delta på demonstrasjonen til museet.

– Dette er noe regjeringen tar på alvor, og noe jeg som leder av kulturkomiteen selvsagt bryr meg om. Allerede i vårt første budsjett gjorde vi grep, og etablerte en gaveforsterkningsordning for museene, understreker Harberg.

Ordningen går ut på at gaver fra private eller bedrifter blir forsterket med 25 prosent fra staten.

– Dette vil i år utløse 50 millioner kroner ekstra. Ordningen har vært treffsikker og vi arbeider videre med gode og forutsigbare løsninger, avslutter Harberg.

Motvillig demonstrasjon

– Det er jo ikke slik at vi vil pakke inn våre hus og derved frata våre besøkende de gode, ekte opplevelsene, sier John Olsen, direktør ved Vest-Agder-museet.

John Olsen

John Olsen, direktør ved Vest-Agder-museet frykter for vedlikeholdet av museets bygninger og gjenstander uten mer ressurser fra regjeringen.

Foto: Vest-Agder-museet

Olsen beskriver at museet kontinuerlig jakter på midler for å ta vare på og sikre vår felles arv.

– Dere inviterte politikere som deltar på Arendalsuka hit i dag, kom det noen?

– Nei, men det hadde vi ikke heller regnet med, men vi håper likevel at vår symbolske markering setter problemet på dagsorden under Arendalsuka, sier Olsen.

Norsk kulturminnefond gir støtte til private fredede og verneverdig hus, men ikke bygninger på museum, og andre støtteordninger er stengt fordi byggene som brukes av museet, formelt er eid av en kommune.

– Til syvende og sist er det kanskje ikke så farlig likevel at man ikke lenger kan oppleve et originalt hus fra 1600-tallet som man kan gå inn i, som fortsatt lukter røyk og inneholder spor etter levd liv, spør Olsen og Pabst hos museet.

Front bygg

Nomedalsloftet er pakket inn i plast for å symbolisere at bygningen må sikres penger til videre bevaring.

Foto: Vest-Agder-museet