Ekstra farlig å være elg

Dødeligheten blant elg på Vegårshei er oppsiktsvekkende høy. Jaktrifla er ikke årsaken.

Elg

Halvparten av de merkede elgene er døde. (ill.bilde)

Foto: Lise Gro Andersen/NRK

Elgprosjektet i Vegårshei som startet i 2006 har avdekket en oppsiktsvekkende høy dødelighet blandt voksne elger i kommunen.

Halvparten av de merkede dyrene er i dag døde. Og de er ikke blitt ofre for treffsikre jegere.

Dødsårsaken er en helt annen; Terrenget i Vegårsheis skoger tar bokstavelig talt knekken på skogens konge.

Døde sponsorobjekt

For knapt tre år siden fikk bedrifter og organisasjoner tilbud om å sponse en elg i Vegårshei. En elg kostet 5000 kroner. Da fikk bedriftens navn på elgen. Pengene skulle gå til merking.

Mange av sponsorne kan ha satset på feil elg For i dag er hele 12 av de 25 merkede dyrene døde. Det overrasker Helge Sines, som er skogbruksjef i Vegårshei kommune.

- Det gir en dødelighet på 16 prosent, mens de i alle bestandsprognoser er normalt å bruke en dødelighet på fem prosent, opplyser Sines.

Tøft terreng

Andre kommuner som har hatt samme type merkingsprosjekt, kan vise til langt lavere dødelighet av elg. Fordi dyra har vært merket med sendere har man funnet dødsårsaken til nesten alle dyra.

- Mange av dyrene her hos oss har omkommet på grunn av terrenget
I de fleste av tilfellene har elgen enten gått utfor stup, satt seg fast, eller blitt avlivet på grunn av beinbrudd i det ulente terrenget.

- De topografiske forholdene kan vi ikke gjøre noe med, sier Sines, som avviser at elgene i Vegårshei er spesielle siden de ikke mestrer utfordringene i terrenget. Men muligens kan Vegårshei-elgene ha høy alder - og det kan være medvirkende årsak til redusert smidighet i skog og hei.

Video nsps_upload_2009_1_9_14_9_17_1933.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Store ressurser ble satt inn for å merke elgen.