NRK Meny
Normal

Eiendomsskatten skal fjernes - på sikt

Høyre i Kristiansand vil fjerne eiendomsskatten, men det blir lenge til.

Mette Roth

Mette Roth er sterkt imot eiendomsskatten, men vil ikke sette tidspunkt for når de ønsker den fjernet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Komiteen som har laget forslaget til partiprogram (2015–2019) for Kristiansand Høyre er nå ferdig med sitt forslag. Det sendes nå ut til medlemmene.

Lederen for programarbeidet i Høyre, Mette Roth, sier hun ikke kan fortelle når eiendomsskatten skal bort. Komiteen foreslår følgende formulering: Videreføre reduksjon i eiendomsskatten som på sikt skal fjernes.

Kontantstøtte

– Vi er sterkt imot eiendomsskatten, men med den svake skatteinngangen vi har, kan vi ikke avvikle den nå. Vi fastsetter ikke et tidspunkt, sier Roth.

Den omstridte forsøksordningen med kontantstøtte for toåringer kan imidlertid bli droppet.

– Vi vil arbeide for å få den fjernet på sikt, men først vil vi vite mer hva konsekvensene av ordningen er for blant annet språkutviklingen for de aktuelle barna, sier Roth, som også er leder av oppvekststyret i Kristiansand.

Storkommune

Når det gjelder kommunesammenslåing, foreslås følgende formulering:

«Høyre vil arbeide for å etablere en ny storkommune av Kristiansand og omegnskommuner».

– Vi tenker på de sju kommunene i regionsamarbeidet Knutepunkt Sørlandet, og føler det er mest naturlig, sier Roth.

Høyre har vært svært kritisk til rushtidsavgiften. Nå er partiet i ferd med å akseptere at den er nødvendig for å sikre de store tilskuddene fra staten.

«Det kan være nødvendig å opprettholde tidsdifferensierte bomavgifter for å få full uttelling for belønningsavtaler og bypakker», heter det i programforslaget.