Det er drosjekrise i indre Agder

Samferdselssjef i Aust-Agder Ola Olsbu sier det nå er 7 ledige drosjeløyver i Aust-Agder som ingen vil ha. Han betegner situasjonen som alvorlig.

drosje distrikt

Det er få som vil drive drosjekjøring i indre Agder.

Foto: NRK

Det er nå ledige drosjeløyver på Hovden, i Bykle sentrum, på Rysstad, Evje, Vegusdal, Herefoss og Birkeland.

Samferdselssjef i Aust-Agder Ola Olsbu sier at det i lang tid har vært problemer med å få sjåfører eller drosjeeiere til å søke på løyvene i indre Agder.

– Vi har for tiden flere ledige løyver og det har vi hatt over tid. Vi har forsøkt å få besatt løyvene, men det har ikke vært søkere til disse løyvene, sier Olsbu til NRK.

Vi ser alvorlig på at vi ikke får besatt de drosjeløyvene vi har tilgjengelig.

Samferdselssjef i Aust-Agder Ola Olsbu

Må være tilgjengelig døgnet rundt

Ola Olsbu

Samferdselssjef i Aust-Agder Ola Olsbu er bekymret over mangelen på drosjer i indre Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Drosjeløyvene i Norge er stort sett basert på såkalte bostedsløyver.

Det innebærer en plikt til å være tilgjengelig hele døgnet året rundt, forteller Olsbu.

– Den som har et drosjeløyve må være tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt, og det skal også være hovedyrket til vedkommende. Og da er det en utfordring i noen distrikter å få nok kjøring og kunne drive forsvarlig økonomisk hele året.

Olsbu sier dette ikke bare er et problem som Aust-Agder sliter med.

– Signalene er vel at det er mange fylker som sliter med denne typen løyver, sier han.

– Alvorlig situasjon

Samferdselssjefen sier det er lite fylkeskommunen kan gjøre for å endre de løyvereglene som gjelder.

– Det vi gjør er at vi prøver å annonsere slik at alle som har en interesse av dette skal få mulighet til å søke på drosjeløyvene. Ellers er det ikke så mye vi kan gjøre. Vi må forholde oss til gjeldende regelverk og der er det departementet som sitter på nøkkelen hvis det skal bli endringer i reglene.

– Er det snakk om oppmykning eller forandring av disse reglene?

– Det har vært signaler fra den nye regjeringen at de vil se på ordningen, men jeg vet ikke hva det vil medføre av endringer. Hvis det blir en oppheving av kjøreplikten, så er det ikke gitt at det vil løse det problemet vi har her. Det vil nok heller bety at de tettest befolkede områdene får enda flere drosjer, sier Olsbu.

– Hvor alvorlig vil du si at drosjesituasjonen er i indre deler av Agder?

– Drosjene i distriktet er viktig og har en viss beredskapsfunksjon. Så vi ser alvorlig på at vi ikke får besatt de løyvene vi har tilgjengelig. Men samtidig er det ikke så mye vi kan gjøre. For drosjenæringen er organisert og regulert ganske detaljert.

– Hvorfor er løyvene så lite attraktive?

– Det har nok noe med at bostedsløyvene, i motsetning til drosjesentraler i byområdene, har 24 timers kjøreplikt. Sjåførene må være tilgjengelige og i beredskap. Og det opplever mange som et minus. De må også sitte på dyrt materiell og yte mye innsats for å tjene nok penger, sier Olsbu.

– Vi må se på dette

Tarald Myrum

Leder av Setesdal regionråd Tarald Myrum.

Foto: Svein Sundsdal

Leder av Setesdal regionråd og ordfører i Valle Tarald Myrum tror det skal være mulig å finne løsninger på drosjeproblemet i Setesdal.

Det sa han til NRK nylig da lensmannen i Valle og Bykle sa det var en sammenheng mellom økt fyllekjøring og mangel på drosjer på Hovden.

– Vi ser at det er et problem at det er dårlig drosjedekning i hele Setesdal, og dette må vi se nærmere på og finne løsninger på, sier Myrum.

– Er det mulig å få flere til å ville kjøre drosje i Setesdal eller kan dette løses på en annen måte?

– Vi ønsker å sette oss ned sammen med Setesdal bilruter, som både har drosjeaktiviteter og bussaktiviteter i Setesdal, og se om vi eventuelt kan finne en komplett løsning for transporttjenestene. Men dette er bare foreløpige tanker, sier Myrum.