NRK Meny
Normal

Mangel på drosjer fører til mer fyllekjøring

Fyllekjøring er et økende problem på Hovden i Setesdal. Så langt i år har politiet tatt tre ganger så mange fyllekjørere sammenlignet med samme periode i fjor. Og drosjemangelen får skylda.

Dag Hovden

Lensmann Dag Hovden liker ikke at det blir mer fyllekjøring på Hovden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Selv om politiet tar forholdsvis få fyllekjørere på Hovden, så er lensmann i Valle og Bykle, Dag Hovden, bekymret over at antallet fyllekjørere ser ut til å øke sammenlignet med tidligere.

Hittil i år er 9 bilister tatt og siktet for promillekjøring på turiststedet øverst i Setesdal, mot 3 bilister på samme tid i fjor.

Mangel på drosjer

Dag Hovden

Lensmann Dag Hovden sier mangel på drosjer fører til mer fyllekjøring.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere mener at mangel på drosjer fører til at fyllekjøringen øker i omfang.

Og dette fremhever også lensmannen som en mulig årsak.

– Det er vanskelig å konkludere, men det er jo kjent at drosjesituasjonen i øvre del av Setesdal er vanskelig. Det er flere ledige løyver, så tilgangen på drosjer er vanskelig. Og aktiviteten i utelivet på Hovden har også tatt seg veldig opp denne vinteren her, sier lensmannen.

– Mange er opptatt av dette med drosjene og du ser også en mulig sammenheng mellom mangel på drosjer og fyllekjøring?

– Ja, vi har fått klare indikasjoner på det fra enkelte av bilistene, og det er jo en viss logikk i det. Hvis det ikke finnes andre lovlige måter å komme seg hjem på, så er det noen som lar seg friste til å ta bilen, selv om de ikke burde det, sier Dag Hovden.

Han håper at drosjetilbudet i øvre Setesdal vil bli bedre i tiden fremover, og tror det kan motvirke økt fyllekjøring.

– Vi håper selvfølgelig å få på plass et bedre drosjetilbud, for det er en del av det offentlige tilbudet som bør være der hvor det bor og lever folk, sier lensmannen.

Bekymret

Tor Hallvard Mosdøl

Fyllekjøringen bekymrer varaordfører i Bykle Tor Hallvard Mosdøl.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Varaordfører i Bykle Tor Hallvard Mosdøl gir også uttrykk for litt bekymring når det gjelder økt fyllekjøring på Hovden.

– Det er klart at vi er litt bekymret i Bykle og for så vidt i Valle for at det kan være en økning i fyllekjøringen. Og vi ser en utfordring i at det ikke er noen aktører som ser lønnsomhet i å drive taxikjøring hos oss. Og det ønsker vi selvsagt å gjøre noe med.

– Er det mulig å gjøre noe med dette, da?

– Ja, vi har hatt en dialog med Aust-Agder fylkeskommune i forhold til anbudene, men vi har ikke kommet til noen resultater i forhold til dette, sier Mosdøl.

– Vi må se på dette

Tarald Myrum

Leder av Setesdal regionråd og ordfører i Valle Tarald Myrum sier han nå vil ta tak i drosjeproblematikken i Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder av Setesdal regionråd og ordfører i Valle Tarald Myrum tror det skal være mulig å finne løsninger på drosjeproblemet i Setesdal.

– Vi ser at det er et problem at det er dårlig drosjedekning i hele Setesdal. Og når politiet sier at dette fører til økt fyllekjøring, så er det en såpass alvorlig problemstilling at vi vil se på det, sier han.

– Er det mulig å få flere til å ville kjøre drosje i Setesdal eller kan dette løses på en annen måte?

– Ja, det vi har sett noe på er om vi kan sette oss sammen med Setesdal bilruter, som både har drosjeaktiviteter og bussaktiviteter i Setesdal, og se om vi eventuelt kan finne en komplett løsning for transporttjenestene. Men dette er bare foreløpige tanker, sier Myrum.