Fem personer skadet - ulykkessjåføren dømt

Sju personer havnet på sykehus etter en frontkollisjon i Finsland i januar. Flere med alvorlige skader. Nå er sjåføren (31) dømt til 21 dagers betinget fengsel.

Kollisjon Finsland

Fem personer fikk store skader som følge av den kraftige kollisjonen. Ulykken skjedde ved Lauslandsmoen i Songdalen i januar i år.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det var 13. januar i år at frontkollisjonen skjedde ved Lauslandsmoen i Songdalen kommune.

Trafikkulykken skjedde på en rett strekning da en varebil kom over i motsatt kjørefelt og traff et motgående kjøretøy med stor kraft. I varebilen satt den nå dømte 31-åringen fra Songdalen.

I det andre kjøretøyet, en sjuseter, satt det en familie på seks personer.

Mistet veigrepet

31-åringen nektet straffskyld etter tiltalen da han møtte i Kristiansand tingrett. Han hevdet ulykken var et hendelig uhell. Samtidig innrømmet songdølen at han ikke hadde avpasset farten etter forholdene og at han flere ganger hadde mistet veigrepet i forkant av ulykken.

Den kvinnelige sjåføren fortalte i retten at hun trodde 31-åringen hadde sovnet bak rattet da kjøretøyet kom rett imot bilen på den rette strekningen. Det opplyste også hennes far. Kvinnen blinket desperat med frontlysene for å vekke oppmerksomhet.

I et forsøk på å unngå ulykken vrengte hun bilen over i motsatt kjørefelt, men det var for sent.

Omfattende skader

Flere av de involverte ble påført alvorlige skader. Tiltalte fikk brukket krageben. Andre fikk brist i ribben, brist i brystben, punktert lunge, brukket krageben, håndledd og underarm. En av de involverte er fortsatt sykemeldt etter ulykken i januar.

Tiltalte sa i retten at han husket lite fra hendelsen fordi han mente han var bevisstløs noen minutter etter kollisjonen.

Flere trafikksaker

31-åringen er straffedømt to ganger tidligere for trafikksaker. Blant annet for kjøring uten førerkort i ruspåvirket tilstand. Han er også bøtelagt en rekke ganger for fartsovertredelser.

– De gjentatte lovbruddene viser manglende respekt for vegtrafikkloven og de hensyn denne skal ivareta, skriver retten i dommen fra Kristiansand tingrett.

I skjerpende retning vises det til at 31-åringens uaktsomme handlemåte hadde et stort skadepotensial og at flere personer ble skadet og påført betydelige belastninger.

Frontkollisjon Finsland

Det oppstod store materielle skader på de to kjøretøyene.

Foto: Odd Rømteland / NRK