Dømt for knivstikking på bursdagsfest

En mann (35) er i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i fem år og seks måneder for å ha knivstukket en 30-åring i hans egen bursdagsfest i Kristiansand i november i fjor.

Knivstikking Gimlemoen

Knivstikkingen skjedde på den såkalte offisersmessa på Gimlemoen i Kristiansand. Her var om lag 30 personer invitert i et bursdagsselskap. Domfelte var gjest i selskapet og det var kveldens jubilant som ble knivstukket.

Foto: Kim Nystøl / NRK

Straffeutmålingen er lik den mannen fikk da han ble dømt i tingretten tidligere i år.

Retten skriver i dommen at knivstikkingen lett kunne ført til tap av menneskeliv og at det ikke er tvil om at fornærmede har fått redusert livskvalitet etter volden.

35-åringen er også dømt til å betale til sammen 217.000 kroner i erstatning og oppreising til fornærmede i saken.

Ville omkommet uten behandling

Domfelte ble pågrepet kort tid etter hendelsen som fant sted på Gimlemoen i Kristiansand natt til søndag 3. november i fjor.

Rettssak knivstikking

Bistandsadvokat for den fornærmede 30-åringen, Monica Haugedal og aktor Erik Erland Holmen, fotografert da saken gikk i Kristiansand tingrett i juni i år.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Rettsmedisinske sakkyndige har slått fast at mannen som ble stukket ville omkommet om ikke det hadde vært for den livreddende behandlingen han fikk på Sørlandet sykehus.

Lagmannsretten skriver i dommen at det er utvilsomt at fornærmede ble påført «betydelig skade» og 35-åringen er dømt etter straffelovens § 231.

Blodprøve tatt av domfelte like etter pågripelsen viser at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,24 promille. Det ble også påvist spor av flere narkotiske stoffer i blodet.

Mannen er domfelt fire ganger tidligere og bøtelagt flere ganger, blant annet for brudd på narkotikalovgivningen.

Krangel om drikkevarer

Knivstikkingen skal ha skjedd i forbindelse med en krangel om betaling for drikkevarer.

Domfelte ble pågrepet av politiet like utenfor lokalet kort tid etter hendelsen. Han hadde da en blodig kniv i lomma.

Fornærmede og domfelte skal ha kjent hverandre i fler år og var kollegaer da hendelsen fant sted.