Dette er Norges nye kvinnefengsel

Det nye høysikkerhetsfengselet på Evjemoen er det første i Norge som er spesialdesignet for kvinnelige innsatte.

Fengsel Evje

Slik ser rommene i Evje fengsel ut. Kvinnene får hvert sitt rom med eget bad.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fengselsinnsatt Elisabeth Håversen har nylig flyttet inn på den nye cellen sin.

– Jeg ser frem til å sitte mindre innelåst, sier hun.

Det nye kvinnefengselet på Evje har Norges største luftegård, bibliotek, treningsrom, moderne fasiliteter og enerom. Det er heller ikke gitter foran vinduene. Forholdene innenfor murene skal bidra til en gradvis overgang til et liv i frihet.

Håversen ser frem til å benytte seg av tilbudene.

– Jeg har lyst til å begynne på frisørlinjen, sier hun bestemt.

Evje Fengsel

Elisabeth Håversen ankom det nye fengselet i går. Hun ser fram til å ta fatt på studier.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En milepæl i kriminalomsorgen

– Det har aldri blitt bygd et rent kvinnefengsel i Norge før, så dette er en milepæl i kriminalomsorgen, sier fengselsinspektør Jan Balstad.

Det spesialtilpassede kvinnefengselet har 30 plasser, 10 av dem med høyt sikkerhetsnivå.

Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp), mener bygget vil bli viktig for kvinners soningsforhold.

– Å blande kvinner og menn i fengsler kan føre til utrygghet. Derfor er det viktig å ha egne kvinnefengsler. Selv om kvinnelige innsatte utgjør en liten andel, skal de ha likeverdige forhold, sier han.

Evje fengsel

Det spesialtilpassede kvinnefengselet har 30 plasser, 10 av plassene har høyt sikkerhetsnivå.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Håper innsatte får en god rehabilitering

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk æren av å klippe snora i hjemkommunen sin. Han tror kommunen og fengselet vil dra god nytte av hverandre.

– Kommunen stiller utrolig godt opp med skoletilbud, helsehjelp og NAV. Alt det som trengs for å komme ut igjen i samfunnet. Men fengselet gir også arbeidsplasser tilbake, sier han.

Fengselet på Evjemoen har en prislapp på 75 millioner kroner og sikrer bygda 42 arbeidsplasser i årene fremover.

– Jeg håper det at de som havner her får en god rehabilitering og kommer tilbake igjen til samfunnet, sier Ropstad.

Åpning av kvinnefengsel på Evje

Justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var tilstede under åpningen i dag. – Det er viktig at man får lov til å sone trygge soningsforhold, sier justisministeren.

Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

– Mange har opplevd vold

Janet Lindeland jobber som fadder for stiftelsen WayBack, som bistår insatte når de skal føres tilbake til samfunnet.

– De fleste kvinnelige innsatte har en rusbakgrunn som gjør at de har opplevd mye vondt, forteller hun.

Hun nevner traumer, overgrep og vold fra menn som eksempler.

– Mange av kvinnene har måttet være tøffe ute i miljøene sine. Når de nå kan få lov å sone i et kvinnefengsel, slipper de å ha på seg den masken.

De slipper rett og slett presset fra menn rundt seg.

Hun mener at et rent kvinnefengsel vil gi innsatte større mulighet til å fokusere på problemene sine, som å fokusere på rusmestring.

– La oss legge til rette slik at de kan klare å endre livet sitt.

Evje Fengsel

Lindeland er overbevist om at dette fengselet har stor betydning for kvinnelige innsatte.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK