NRK Meny
Normal

Derfor publiserer vi

NRK ønsker å bidra til å bryte ned tabuer i samfunnet.

Her setter vi søkelyset på godt voksne menn som har opplevd seksuelle overgrep som barn. Slike overgrep er tabubelagt, og gutter/menn strever langt mer med å erkjenne at overgrep har skjedd enn det jenter/kvinner gjør.

Seksuelle overgrep mot barn er et samfunnsproblem som stort sett omtales i media når enkeltsaker rulles opp.

En tradisjonell nyhetsdekning gjør at de mange tabuene som overgrepsutsatte bærer med seg aldri kommer frem. Mange utsatte velger å avslutte livet, eller sliter med rus og psykisk sykdom livet ut. Særlig er dette tilfelle for gutter som har opplevd seksuelle overgrep.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at gutter som er utsatt i langt mindre grad enn jenter anmelder eller forteller om overgrepene til andre. For mange av dem blir konsekvensene store, i tillegg til ringvirkningene for familie og pårørende.

Når NRK velger å la mennesker som har opplevd og utført overgrep fortelle sin historie i direkte ordelag, er det for å sette søkelyset på en problematikk som har blitt omskrevet og pyntet på i den offentlige debatten.

Barn som utsettes for seksuelle overgrep kan ikke velge å skrive om sin virkelighet. Barn som utsettes for seksuelle overgrep kan ikke pynte på sin hverdag. Barn voldtas, lokkes og utnyttes. Disse barna kan ikke velge seg et filter – derfor er denne serien også uten filter.

Det ligger en nøye etisk vurdering til grunn for hver av disse historiene. Pårørende er varslet, dommer er sjekket og tematikken er valgt nøye ut fra noen av de mest vanlige tabuene som mange overgrepsutsatte har kjent på kroppen.

Flere historier har ikke kommet på trykk, men har likevel bidratt til å belyse temaene gjennom grundig research.

Det heter også at hver historie har to sider. Overgriperen kommer sjelden til orde i saker som omhandler seksuelt misbruk. For å kunne sette et ordentlig søkelys på hvorfor seksuelt misbruk skjer, og hvordan det kan unngås, er det nødvendig å la førstehåndskilden selv få fortelle sin historie.

På den måten kan den offentlige debatten preges av hele bildet, og ikke bare av det som er lett å forholde seg til.