Derfor havnet Varoddbrua på verstingliste

Det kjente landemerket Varoddbrua i Kristiansand havnet på en liste over skadede broer. Nå viser det seg at det skyldes en menneskelig feil.

104 broer i hele landet er listet opp i dagens VG. Dette er broer som ifølge Statens vegvesen har så store skader at bæreevnen er truet.

På listen står to broer i Vest-Agder. Den ene kan strykes av lista.

Bakgrunnen for oppmerksomheten mot broene er den sammenraste Skjeggestad bru i Vestfold, der en pilar ga etter da jord- og kvikkleire raste ut.

Skulle ha vært strøket av lista

Varoddbrua i Kristiansand står på lista gjengitt i VG. Der skulle broa aldri ha stått.

Odd Rønnestad

– Hadde vi kvittert ut, hadde den ikke kommet å lista i VG, sier Odd Rønnestad i Statens vegvesen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Jeg kan absolutt bekrefte at broa er trygg, sier seksjonssjef Odd Rønnestad i Statens vegvesen.

Han forklarer dette med en feil i deres datasystem, som danner grunnlaget for verstinglista for landets broer.

– Det beror på en feil kanskje vi har gjort. Vi har ikke kvittert ut et element som ble reparert i fjor.

– Så det er feil at broa er med på lista?

– Ja, ut fra bæreevne er det feil. Men brua er ikke i spesielt god tilstand, det er den ikke. Det er en del rust, men ikke mer enn at den bærer det den skal, sier Rønnestad som er ansvarlig for vedlikehold av broer i Statens vegvesen Region sør.

Skal snart rives

Etter planen skal Varoddbrua rives om tre til fire år. Varoddbrua er slitt, har gjort sin nytte for E18 og landsdelen siden 1956 og skal erstattes av en ny bro.

Skader på Varoddbrua

Det har de siste årene vært mye vedlikehold på Varoddbrua fra 1956.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Enn så lenge holdes Varoddbrua under oppsikt, og det har flere ganger vært nødvendig å utbedre slitasjeskader. Det siste som ble oppdaget var rust på stålbjelker på undersiden.

– Det er ganske mye korrosjon på tverrbærere, og de har vi fått et firma til å skifte i dette øyeblikk. Så da er alt under kontroll, sier Rønnestad.

Broene inspiseres nøye hvert femte år. Varoddbrua har også et årlig ettersyn.

Det er store kostnader knyttet til drift og vedlikehold og kjørekomforten over brufugene er en utfordring for trafikantene.

Statens vegvesen

Den andre broa fra Vest-Agder på listen over broer med skader, er Bakke bru i Flekkefjord. Det er en vernet bro med en spesiell konstruksjon som et sykkelkjede. Det er rust som har ført til redusert bæreevne, forklarer seksjonssjefen.

Varoddbrua undersiden ettermiddagssol vinter
Foto: Kai Stokkeland / NRK