Dårlig på likestilling, men Hægebostad fortsetter trolig med firedagers skoleuke

Mange synes det er problematisk å fortsette i full jobb når de må være hjemme på onsdager. Men Hægebostad fortsetter trolig med firedagers skole.

Hægebostad kommune, kommunehuset

Kommunehuset i Hægebostad.

Foto: NRK

– Det er tydelig hva foreldrene ønsker. De vil ikke at barna skal gå på skolen fem dager i uka. De vil at onsdagen fortsatt skal være skolefri.

Margrethe Handeland

Ordfører Margrethe Handeland (Sp).

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Sørlandets Rehabilliteringssenter, treningssal

Sørlandets Rehabiliteringssenter er et tilbud innen spesialisthelsetjenesten med 72 ansatte.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Det sier ordfører Margrethe Handeland (Sp).

Sørlandets Rehabiliteringssenter, sjukeheimen, enkeltpersoner, og flere foreldre synes det er problematisk å fortsette i full jobb når det ikke er skole på onsdager for 1.–3. trinn i grunnskolen.

Derfor nedsatte kommunestyret et utvalg for å utrede om Hægebostad bør innføre femdagers uke for alle elvene på Eiken og Kollemo skole.

Det skulle drøfte hensynet til likestilling, økonomi, pedagogikk og arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

– Viktig å legge til rette for å jobbe fulltid

Ordføreren mener det er viktig å legge til rette for at både mann og kvinne i en familie kan jobbe 100 prosent.

Hægebostad er den kommunen i Agder hvor andelen kvinner som jobber deltid er størst (60.6%).

Personalsjef Nils Olav Dunsæd skriver at en endring fra fire- til femdagersskole er et enkelt og virkningsfullt grep for større likestilling. Kommunen ønsker å øke befolkningen med to prosent hvert år og ønsker spesielt tilflytting av unge kvinner.

– Endringer i skoleuka vil påvirke kulturen på en positiv måte, og er derfor nødvendig for å oppnå målene som er vedtatt i kommuneplanen, skriver personalsjefen.

Nå skal vi til en kommune som satte seg som mål å øke folketallet med to prosent hvert år. Og de ønsket seg først og fremst flere kvinner. 
Spørsmålet er: Har Hægebostad kommune klart det?

Video: Han er innflytteren Hægebostad ønsker seg flere av.

Interessemotsetninger

Utvalget har lagt størst vekt på hva foreldrene mener. En spørreundersøkelse viser at bare 3,4 prosent av foreldrene på Eiken skole ønsket en forandring til fem dagers skole. Og av dem som besvarte undersøkelsen på Kollemo, ønsket kun 5,6 prosent at barna skulle gå på skole fem dager i uka.

Sørlandets Rehabiliteringssenter

Sørlandets Rehabiliteringssenter.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Reidun Meberg, Sørlandets Rehabiliteringssenter

Reidun Meberg er daglig leder ved Sørlandets Rehabiliteringssenter og sterk tilhenger av femdagers skole for å få turnusene til å gå opp.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Ledelsen ved Sørlandets Rehabiliteringssenter har en helt motsatt holdning. Det er en høykompetansebedrift med 72 ansatte – hovedsakelig kvinner. Skolestrukturen gjør at senteret må ha «lavaktivitet» på onsdager. Programmet for pasientene må nedjusteres.

– Vi er også ekstra sårbare på onsdager i forhold til sykefraværet fordi grunnbemanningen denne dagen er så lav, skriver daglig leder, Reidun Meberg.

– God familiepolitikk

Utvalget som ble nedsatt av kommunestyret, anbefaler altså å fortsette med skole kun fire dager i uka, men det åpner for å innføre et SFO-tilbud fra første barn fem dager i uka.

– Folk flest mener at fire dagers skoleuke er god familiepolitikk, er konklusjonen.

Ordfører Margrethe Handeland sier at saken ikke er lagt død, men medgir at det trolig skal mye til for at politikerne går imot et så sterkt signal.

Rådmann Ivan Sagebakken i Hægebostad kommune

Rådmann Ivan Sagebakken skal lage innstillingen til formannskapet. Kommunestyret avgjør saken 20. april.

Foto: NRK

– Nå skal rådmannen lage sin innstilling til formannskapet. Vi har også ute en undersøkelse hos andre bedrifter i kommunen for å høre hvordan de tenker.

20. april avgjør kommunestyret om det fortsatt skal være firedagers skoleuke i Hægebostad.

Hægebostad kommune drømmer om flere damer. Måler er å øke folketallet med to prosent hvert år fremover, og da trengs det flere damer.

Video: Hægebostads drømmedamer.