Storkommune fra Bykle til Kristiansand

Bykle-ordføreren Jon-Rolf Næss (Ap) foreslår en gigantkommune, hvis dagens kommunegrenser skal endres.

Næss

Bykle-ordføreren Jon-Rolf Næss (Ap) foreslår en gigantkommune, hvis dagens kommunegrenser skal endres.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis vi blir tvunget, direkte eller indirekte, inn i en ny kommunestruktur, så tror jeg på en virkelig storkommune, fra Bjåen i Bykle til havna i Kristiansand, er det beste, sa Næss.

Setesdal regionråd diskuterte onsdag mulige kommunesammenslåinger, og Bykle-ordføreren kom med det mest ytterliggående forslaget.

Han var imidlertid klar på at dagens kommunegrenser er de beste, blant annet på grunn av de store avstandene og de store arealene i Setesdal.

Bygland-ordfører Leiv Rygg (Sp) fikk regionrådet til å smile da han svarte Næss :
– Da må du kjøre en annen vei enn gjennom Bygland når du skal til Kristiansand.


Ordførerne i Setesdal er avventende i forhold til kommunereformen. De fleste mener at regjeringen først må bestemme hva kommunene skal drive på med i framtida.

– Meningsløst å utrede nå

Lund

Setesdal regionråd diskuterte onsdag mulige kommunesammenslåinger.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Formannskapet i Valle har en negativ, avventende holdning til sammenslåing, sa Valle-ordfører Tarald Myrum (Sp).


– Det er meningsløst å starte store utredninger nå, vi må vente til vi vet mer, mente Leiv Rygg.


Fylkesordfører Bjørgulv S. Lund (H), som tidligere har vært ordfører i Valle, oppfordret til en offensiv holdning.

– Skal vi vente og se eller ta en posisjon, spurte Lund.

Ordførerne ble enige om at det skal sammenkalles til Setesdalsting i mai, der alle kommunestyrene i dalen er representert, for å debattere blant annet kommunesammenslåinger