Bruker millioner på å gjøre bygda ungdomsvennlig

Drøyt tre millioner kroner skal brukes til å gjøre Setesdal attraktivt for unge mennesker, i et nytt prosjekt.

Folkedans på Hovden i Setesdal 17. mai 2014

Setesdal skal gjøres kulere gjennom millionsatsing med ungdommen i spissen. Her fra folkedans under 17. mai feiring på Hovden.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Det er kjent problem at Norges unge rømmer fra bygdene, og strømmer til byene. Det ønsker Setesdal å gjøre noe med.

Kommunal- og moderninseringsdepartementet støtter prosjektet som har fått navnet ÅHOI, med 1,8 millioner kroner.

Det er ungdom selv som skal finne ut hvordan, sier Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd.

– I fjor satt et ungdomsutvalg seg ned under Arendalsuka og kom med mange gode forslag til hvordan vi kan gjøre bygdene mer attraktive. Nå skal flere av forslagene settes ut i livet, sier Haugå.

Signe Sollien Haugå

Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd håper de unge kan lokke flere av sitt slag til Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lokket med kloakkanlegg

Tanken på at ungdom skal komme opp med gode løsninger for næringsutvikling og samfunnsliv faller i god jord hos Norges Bygdeungdomslag, der Tora Voll Dombu er leder.

– Vi heier veldig på all slike prosjekter, vi trenger alle gode krefter med på laget for skape gode samfunn i Bygde-Norge.

Dombu understreker at ikke alle vet hvordan man skal lokke ungdom til bygdene.

– Det er mange gode prosjekter, men det er mange som ikke lykkes. For noen år siden ble flere av ordførerne i bygdene spurt hva de hadde gjort for å få ungdom til å bli værende på bygda. En ordfører svarte at bygda hadde landets beste kloakkanlegg, så da tyder nok på at det fremdeles er en del jobb som skal gjøres for at bygdene blir attraktive for unge.

Utsikt fra Straumsfjellet i Valle

Det er naturskjønt og idyllisk i Setesdalen, men det er ikke nok til å holde på ungdommen.

Foto: Kai Stokkeland / nrk

– Vet hvor skoen trykker

Haugå vil både ha nytt blod til Setesdal, så vel som å beholde de som vokser opp i bygda.

– Når vi snakket med ungdommen, er de viktigste elementene å skape attraktive boplasser, å bli inkludert i bygdelivet, og ha muligheter til å selvrealiserte seg selv gjennom arbeid, sier hun.

Og det er ikke tilfeldig at det nå er ungdommene som spørres om å hjelpe til å skape drømme-bygda.

– Det er ungdommen selv som vet hvor skoen trykker i bygdene, så jeg tror det kan gjøre prosjektet til en suksess, at de unge selv former tiltakene, sier Dombu i Norges Bygdeungdomslag