Hopp til innhold

Brudd på menneskerettighetene

Aps vedtak om  kirken er i strid med menneskerettighetene, mener biskop Olav Skjevesland. Randi Øverland mener han er i utakt med grasrota. 

Bønn
Foto: Wayne Maris / AP

- En tragedie for alle impliserte, sier biskop Olav Skjevesland
Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Den norske kirke skal fortsatt være styrt av politiske myndigheter. Det betyr at man som trossamfunn egentlig ikke har den religionsfrihet som man etter menneskerettighetene skal ha, mener agderbiskop og preses i Den norske kirke, Olav Skjevesland.

- Dette er ikke tilfredsstillende hverken for Den norske kirke eller for andre tros- og livssynssamfunn, sier Skjevesland. 

Han en reagerer på vedtaket Arbeiderpartiets sentralstyre gjorde mandag.

- Menneskerettighetene tilkjenner hvert trossamfunn retten til å bestemme lederskap og styringsstrukturer. Det får ikke kirken i dag, sier Skjevesland. 

Ap vil styre kirken

Skjevesland mener Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for å ville styre kirken og at det også skinner igjennom i forslaget som kommer nå.

- Kirken er en viktig institusjon i samfunnet. Det sitter dypt i det ledende regjeringspartiet å ville styre den. Vi har hatt tre store utredninger som peker i retning av å skille kirke og stat, likevel er vi ikke kommet videre. Den norske kirkes struktur er veldig spesiell i internasjonal sammenheng og vi henger veldig etter, sier Skjevesland. 

Statssekretær Randi Øverland mener at biskopen er i utakt med grasrota i kirken på Sørlandet.

Hun reagerer på Skjævesland sine karakteristikker av Arbeiderpartiet.