Hopp til innhold

Bøtelagt for å bore i nasjonalpark: – Må markere at det ikkje er greitt

Ein båteigar må punge ut med 15.000 kroner etter å ha bora hol til å fortøye båten i svaberget i Raet Nasjonalpark.

Videoen viser fleire personar som borar hol i svaberget. Lyd av boring høyrest tydeleg.

– Dette er jo eit verkemiddel vi har til saker som ikkje er av størst alvorsgrad. Men totalt sett ser vi veldig alvorleg på dette viss det blir mykje av det.

Det seier juridisk seksjonsleiar i Miljødirektoratet Trond Flydal.

Miljødirektoratet har vedteke å gi eit straffegebyr på 15.000 kroner til ein båteigar som i fjor sommar bora i eit svaberg i Raet nasjonalpark.

Ifølgje vedtaket bora vedkommande to hol for å fortøye båten sin ved Paradisbukta i Arendal.

NRK skreiv tidlegare i sommar om båteigarar som lagar uopprettelege skadar i freda svaberg når dei borar eigne fortøyingshol til båtane sine.

Les også Båteiere borer fortøyningshull i nasjonalpark

Dette er et av hullene som båteiere har laget i nasjonalparken.

Fleire brot i strandsona

– Det blir sprengt, bolta og grave, og det er fleire som har peika på at dette er ei problemstilling, seier Flydal i Miljødirektoratet til NRK.

Han fortel at Økokrim tidlegare i sommar var ute i media og opplyste at det skjer mykje av dette i strandsona langs kysten.

– Sumverknaden kan bli ganske stor viss ein berre lèt dette halde på. Då vil verneverdien i nasjonalparken tape seg.

Verneområde er oppretta for å ta spesielt vare på desse stadene, seier Flydal.

– Vi må markere at dette ikkje er greitt. Det er summen av mange ting som gjer at ein har ønskt å regulere det, og at vi må reagere på det.

Trond Flydal

Juridisk seksjonsleiar i Miljødirektoratet Trond Flydal.

Foto: Terje Trobe / Miljødirektoratet

Har beklaga

I vedtaket står det at «inga varig påverking av naturmiljøet skal finne stad i nasjonalparken».

Mottakaren av straffegebyret kan klage på vedtaket.

Det er eit alternativ han må vurdere. Båteigaren har nokre eigne synspunkt for kvifor han gjorde dette.

I vedtaket står det at eigaren av båten valde å fortøye båten med boltar på grunn av mykje vind i området, og gjekk derfor i nødhamn.

Eigaren har beklaga, men forklarer at boltane vart sette ned fordi det var fare for at båten skulle bli trekt inn mot fjellet.

Båteigaren meiner det ville gitt større skade dersom ein båt på 45 tonn hadde drive på land.

Les også Starter jakten på skipet som kunne endret norgeshistorien

Dykkere på havbunnen i søket etter kanonskipet som forliste i en storm for fem hundre år siden.

– Eit alvorleg lovbrot

Tidlegare i sommar møtte NRK parkforvaltar Jenny Marie Gulbrandsen i Raet nasjonalpark. Då fortalde ho at det var skremmande at båtfolket trur dei kan ta seg til rette på denne måten.

– Vi ser på dette som eit alvorleg lovbrot. Dette er uopprettelege skadar på freda svaberg, sa ho i juli.

Raet nasjonalpark er eit verna marint naturområde, som strekkjer seg frå Grimstad til Tvedestrand.

Bolt funnet i Raet nasjonalpark

Boltar funne i Raet nasjonalpark

Foto: Vetle Hjortland / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
I morgen starter NRK Sørlandets julekalender 01:13
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 2,04 kr
Dyrest kl. 17 4,42 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 12,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,5 kr En vask
  • Varmeovn 3,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %